Bibelifokus

«Jakten på sammenhengen – Bibelifokus» er et verktøy for trosopplæring i Acta – barn og unge i Normisjon. Verktøyet ble utviklet regionalt, og er nå et nasjonalt konsept som vi håper og tror kan bidra til mye god, gøy, spennende og viktig undervisning.

Muntert barn ser gjennom kikkert med hav og blå himmel i bakgrunn

Den store historien

Aldersgruppene det er utviklet samlinger for er 1.4. trinn, 5.7. trinn, 8.10. trinn og 16+.

Vi ønsker at barn og unge i organisasjonen vår, både på leirer, i smågrupper, i menigheter, i husfellesskap og i lokallag skal få bli kjent med «den store historien». Den store historien som begynner med Gud som skaper og som ender i håpet vi har i Jesus Kristus.

Hovedmålet og visjonen er:

Med bibelen i fokus oppdager vi at vi er Guds barn, forstår vi at Guds kjærlighet gjelder alle, opplever vi at Guds ord er rele­vant og blir vi inspirert til å leve som disipler av Jesus Kristus.

36 ressurssamlinger – helt gratis

«Jakten på sammenhengen – Bibelifokus» er delt opp i seks semester, med totalt 36 samlinger per aldersgruppe, som tar for seg forskjellige temaer og knytter det til livet. De forskjellige semestrene er:

  • Skaperen
  • Sammenhengen
  • Jesus
  • Kirken
  • Disippelliv
  • Guds rike

Vi er under utvikling av flere semestre; foreløpig er det «Skaperen», «Kirken», «Guds rike» og «Disippelliv» som er klare. Disse finner du nedlastbart til hver aldersgruppe på denne siden.

Bibelifokus er for alle aldersgrupper

Innholdet til de ulike trinnene er tilpasset alderen både med tanke på innhold, og med tanke på hva slags type opplegg det legges opp til i tillegg til andakten.

Du kan også laste ned en plakat som på en oversiktlig måte forteller hva «Jakten på sammenhengen» er, med oversikt alle temaene og målene for hver aldersgruppe. Print den ut og heng den opp i kirka eller på bedehuset!

På actashop.no kan du bestille de fysiske heftene om dette er ønskelig.

Last ned flere ressurser på nettbutikken

Actashop.no

Finn ressurser til ditt lokallag eller menighet på nettbutikken vår.

Besøk nettbutikken

Besøk nettbutikken