Bli med som leder i sommer!

Leiråret 2021 ser dessverre ikke ut til å bli noe enklere enn 2020 var. Smittesituasjon er uoversiktlig og vi må kontinuerlig vurdere om vi kan gjennomføre planlagte leirer på en forsvarlig måte, eller om risikoen blir for høy for deltakere og/eller ledere. Slik situasjonen er i Østfold nå kan vi dessverre ikke se at det er forsvarlig å gjennomføre leirene som er oppsatt pr. april. Vi vil komme ut med et tilbud om et digitalt alternativ for Påskeleir 1 og 2, og også et opplegg som henvender seg til aldersgruppen til Påske Action. Dette kommer vi tilbake med informasjon om. Pappaleiren er dessverre avlyst også i år.