Ledertrening

I Acta skjer mye av lederutviklingen vår gjennom å være leder i et lokallag eller på leir. Vi ønsker at unge ledere skal få plass til å utfordre seg og oppleve mestring! Vi har tro på at ansvar skaper eierskap og engasjement hos unge mennesker! 

Den aller viktigste lederutviklingen skjer gjennom praksis, medvandring og veiledning. I tillegg tror vi at det er en god kombinasjon med teori og praksis hånd i hånd. I regionene våre finnes det ulike lederkurs- og leirer du kan delta på.