Ledertrening

I Acta skjer mye av lederutviklingen vår gjennom å være leder i et lokallag eller på leir. Vi ønsker at unge ledere skal få plass til å utfordre seg og oppleve mestring! Vi har tro på at ansvar skaper eierskap og engasjement hos unge mennesker! 

Den aller viktigste lederutviklingen skjer gjennom praksis, medvandring og veiledning. I tillegg tror vi at det er en god kombinasjon med teori og praksis hånd i hånd. I regionene våre finnes det ulike lederkurs- og leirer du kan delta på. 

Her er noen av tiltakene innenfor ledertrening:

Vi jobber i disse dager med å utvikle noen filmbaserte ledertreningsfilmer som skal være enkle å bruke i sammenhengene våre. Det vil være animasjonsfilmer på tre minutter som vil gi introduksjon til temaer vi tror det er nyttig å ha med seg i lederutvikling. 

Det vil også bli utarbeidet spørsmål, leker og aktiviteter som er knyttet til tematikken. 

Dette vil bli ferdigstilt i løpet av våren 2023. 

Tema på filmene vil være: 

  • Integritet
  • Trosforsvar i hverdagen 
  • Grensesetting 
  • Gudsbilde 
  • Selvbilde
  • Opp-inn-ut: disippelliv 
  • Påvirkning 
  • Mangfoldige team
  • Hvorfor leder? 
  • Å gi videre det vi har fått