acta

Acta Lederutvikling

Høsten 2024 starter vi opp nytt kull på Acta Lederutvikling!

Acta Lederutvikling er Actas nasjonale lederutviklingsprogram som samler unge lederspirer fra menighter, lokallag, leir og styrer i Acta og Normisjon!

Er du mellom 16 og 20 år, og er engasjert leder i et lokallag, et Acta-styre, et Soul Children-kor, på leir eller i en menighet?

Med Acta lederutvikling ønsker vi å:

 • Utruste lederspirer i Acta og Normisjon, i aldersgruppen 16-20 år, til en trygg tro på Gud og seg selv, som disippel og leder
 • Bygge relasjoner på tvers av regioner, lokallag og menigheter
 • Etablere en felles rolleforståelse og generell basis for lederskap blant sentrale ledere i organisasjonen
 • Investere i de som investerer i organisasjonen, med mål om at den enkeltes engasjement og kompetanse som leder kan styrkes
 • Beholde ledere i Acta/Normisjon ved endring av livsfase, bosted, tjeneste og fellesskap

Praktisk info:

Fire undervisningshelger fordelt på to skoleår:

 • 25.–27. okt 2024 
 • 21.–23. mars 2025
 • 24.–26. okt 2025
 • 6.–8. mars 2026
 • Mellom samlingene følges deltaker opp av en medvandrer, denne rekrutteres av regionleder i samarbeid med den enkelte deltaker og lokallagsleder. Det er forventet minst 4 møter mellom deltaker og medvandrer mellom hver helgesamling.
 • Deltakeren skal ha praksis i lokalt/regionalt arbeid med hjemmeoppgaver

Sted: Gå Ut Senteret i Trondheim

Datoer for kurshelger kommer så snart de er klare.

Kursavgift: 8000,- per deltaker

Dette dekker kursavgift, også for medvandrer første samlingshelg. Det anbefales at kursavgift og reise i hovedsak dekkes av lokallaget/menigheten, men at deltakeren selv også betaler deler av beløpet for å sikre eierskap. Størrelsen på egenandelen avgjøres av hvert lokallag/menighet.

Det er mulig å dele opp betalingen i flere bolker.

Trykk her for å laste ned oversikt over tematikken på kurset

Spør noen om å sponse deg!

Kunne du tenke deg å spørre noen om å sponse deltakelsen på Acta Lederutvikling økonomisk? Klikk her for å laste ned et sponsorbrev som du kan gi til noen som vil være med å betale hele eller deler av deltakeravgiften.

Påmelding:

Er du interessert i å være med? Ta kontakt med Acta-lederen i din region eller prest/pastor i din kirke som vil hjelpe deg å melde deg på!

Påmeldingsfrist for oppstart høst 2024: 12.juni

For spørsmål om kurset:

Morten Høie, kursleder og lærer på Gå Ut Senteret:

morten.hoie@normisjon.no

Påmelding: Acta Lederutvikling 2024-2026

Informasjon om deltakeren

Navn på kursdeltaker(Required)
Adresse(Required)
Kjønn(Required)
Navn på foresatt til deltaker(Required)

Informasjon om deg som melder på deltakeren

Navn på deg som melder på(Required)