acta

Kontakt oss

Kontakt e-post: acta@normisjon.no
Sentralbord: +47 23 30 10 10 (kl. 09–16)

Regioner

Acta sentralt

Runar Johannessen Liodden

Daglig Leder
Acta – barn og unge i Normisjon

40821850
runar.liodden@normisjon.no

Jostein Larsen

Administrasjonsleder
Acta – barn og unge i Normisjon

99027992
jostein.larsen@normisjon.no

Veronica Berg

Personalleder
Acta – barn og unge i Normisjon

48093803
veronica.berg@normisjon.no

Johanne Dirdal-Gustad

Kompiskonsulent (i permisjon)
Acta – barn og unge i Normisjon

Ragnhild Hiis Ånestad

Soul Children-leder
Acta – barn og unge i Normisjon

ragnhild.hiis.anestad@normisjon.no

Juliane Holmedahl Stikbakke

Soul Children-konsulent
Acta – barn og unge i Normisjon

92479224
juliane.holmedahl@normisjon.no

Vibeke Normann

Kommunikasjonsansvarlig
Acta – barn og unge i Normisjon

99031023
vibeke.normann@normisjon.no

Liv Synnøve Ølstørn

Kompiskonsulent (vikar)
Acta – barn og unge i Normisjon

liv.synnove.olstorn@normisjon.no

Eirik Kaasa

Administrasjonskonsulent, musikkarbeidet
Acta – barn og unge i Normisjon

93044369
eirik.kaasa@normisjon.no

Margrethe Kollerud Overskott

Økonomi- og administrasjonskonsulent
Acta – barn og unge i Normisjon

47642580
mko@normisjon.no

Sarah Winge Gravdal

Ettåring
Acta – barn og unge i Normisjon

sarah.winge.gravdal@normisjon.no

Kaja Sørheim

Ettåring
Acta – barn og unge i Normisjon

kaja.sorheim@normisjon.no

Camilla Sundström

Økonomi- og administrasjonskonsulent
Acta – barn og unge i Normisjon

91393076
camilla.sundstrom@normisjon.no

Jamina Lilleberg

Amigoskonsulent
Acta – barn og unge i Normisjon

jamina.lilleberg@normisjon.no

Pål Møll Abrahamsen

Prosjektleder Gaming
Acta – barn og unge i Normisjon

97577962
pal.moll.abrahamsen@normisjon.no

Adresser

Besøksadresse: Linstows gate 3, 0166 OSLO

Post- og fakturaadresse: Postboks 7153 St. Olavs plass
0130 OSLO

Annen informasjon

Organisasjonsnummer: 983 596 428
Kontonummer, Norge: 3000 15 06877
IBAN: NO3030001507024
SWIFT/BIC: SPSONO22
Bankens adresse: Sparebanken Sør, Postboks 200, 4662 Kr.sand.