acta

Trøndelag

Ansatte

Iren Løberg Gilde

Acta-leder
Normisjon region Trøndelag

iren@actatrondelag.no

Kristine Hjellen

Barnekonsulent
Acta – barn og unge i Normisjon