MinSide hjelpevideoer

Medlemshåndtering i MinSide

Som lokallagsleder må du en gang i året levere en årsrapport til Acta. Det er denne som er grunnlaget for driftsstøtten. Gjennom MinSide, Actas medlemshåndteringssystem, kan man gjøre dette og mye mer. For eksempel kan man:

  • Holde medlemslistene oppdatert
  • Enkelt sende ut SMS og epost til alle medlemmene (eller foresatte), med gode muligheter for filtrering
  • Sende ut en betalingslenke til medlemmene for betaling av medlemskontingent
  • Opprette fastgivertjeneste der foresatte og andre kan støtte driften av lokallaget med et månedlig beløp
  • Søke om støtte til prosjekter og arrangementer («prosjektstøtte») m.m.
  • Holde kontaktinformasjonen til lokallaget oppdatert
  • Importere medlemslister fra Excel
  • Eksportere medlemslister (for eksempel til registrering av oppmøte)
  • Og mye mer!

Hjelpevideoer

Merk at MinSide er under stadig utvikling, og har endret seg en del siden disse videoene ble produsert i 2017. Videoene kan like vel være til nytte. Videoene kommer til å bli oppdatert.

MinSide er løsningen som gjør det enklere for deg å være engasjert i Acta. Her foregår årsrapportering, medlemshåndtering med mer. På denne siden finner du et knippe instruksjonsvideoer for å komme i gang med systemet.

MinSide: Personalia
MinSide: Lokallag – Oversikt
MinSide: Lokallag – medlemmer
MinSide: Årsrapportering
MinSide: Utnytt «grid»-et
MinSide: Innlogging for nye brukere. Nb! Lokallagsledere som ønsker tilgang må ta kontakt med regionen eller oss sentralt. Er det andre enn deg som skal ha tilgang til MinSide (ledere, arvtagere e.l.) kan du selv ordne dette inne på «Verv»-fanen for lokallaget.