Info om leir

I Acta region Agder har vi vanligvis 3 puljer med leirer for barn og tweens hvert år:

  • Påske-/vinterleirer mellom vinterferien og påskeferien.
  • Sommerleirer i juni.
  • Adventsleirer i november/desember.

Å være på leir er noe helt spesielt. En helg på leir er dager hvor det meste som gjøres, gjøres sammen. Man spiser sammen, synger sammen, leker sammen, lærer sammen og man sover på rom sammen. Alle er viktige og en unik del av fellesskapet. Vi har alltid et tema for leirene for å bli bedre kjent med Gud. Det kan være for eksempel påske, følge Jesus, hvem er Gud, Den Hellige Ånd, sammen med Gud og hverandre, etc.

Vi jobber for at alle skal bli sett og få lov til å være seg selv. Du får muligheten til å bli kjent med nye mennesker, deg selv og Jesus.

Våre leirsteder

Vi pleier å bruke Eikely Leirsted i Froland (øst i regionen), og Skogtun Leirsted i Marnardal eller Vigmostadhytta i Lindesnes (vest i regionen).

Vi har også ungdomsleir/-tur i løpet av høsten og våren, og disse har vi hatt på ulike steder.

Et vanlig program på leir

Et vanlig dagsprogram på leir vil inneholde: vekking, frokost, bibeltime, ulike temabaserte aktiviteter, lunsj, aktiviteter og lek fortsetter, middag, kiosk, underholdningskveld, Amigossamling og bønnevandring.

På Amigossamling får vi høre om et innsamlingsprosjekt der vi er med og hjelper barn i et av Normisjon/Acta sine misjonsland.

Pakkeliste til leir

Ta med:

  • Bibel/Det nye testamentet
  • Skrivesaker
  • Sovepose, laken og putetrekk
  • Toalettsaker og håndkle
  • Uteklær og innesko
  • Penger til kiosk (max kr. 50,-) og evt penger til kollekt (til Amigosprosjektet)

I uken før leiren mottar man en e-post med mer informasjon.

Trygg leir

Et viktig fokus i leirarbeidet er trygg leir. Vi jobber bevisst med at våre leirer skal være TRYGGE på alle måter, både fysisk, emosjonelt og åndelig. Ta kontakt med oss om du eller noen andre har spørsmål om dette. Barnet er på våre leirer forsikret gjennom Acta. Du kan lese mer om det her.

Leirklubben i Agder

Vi anbefaler alle å melde seg inn i leirklubben vår. Medlemskontingenten er kr 100,- per år, og da får du kr. 150,- til 200,- i avslag pr. leir innenfor samme kalenderår. Medlemskap i leirklubben gir oss tilgang til økonomiske støttemidler slik at vi kan drive enda mer og bedre leir!
Les mer om leirklubben her: Leirklubben

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Acta Agder sine leirer!