LEIR

Påmelding til årets sommerleirer!

I Acta region Agder har vi vanligvis 3 puljer med leirer for barn og tweens hvert år:

 • Påske-/vinterleirer mellom vinterferien og påskeferien.
 • Sommerleirer i juni.
 • Adventsleirer i november/desember.

Å være på leir er noe helt spesielt. En helg på leir er dager hvor det meste som gjøres, gjøres sammen. Man spiser sammen, synger sammen, leker sammen, lærer sammen og man sover på rom sammen. Alle er viktige og en unik del av fellesskapet. Vi har alltid et tema for leirene for å bli bedre kjent med Gud. Det kan være for eksempel påske, følge Jesus, hvem er Gud, Den Hellige Ånd, sammen med Gud og hverandre, etc.

Vi jobber for at alle skal bli sett og få lov til å være seg selv. Du får muligheten til å bli kjent med nye mennesker, deg selv og Jesus.

Våre leirsteder

Vi pleier å bruke flere leirsteder i Agder. Fredheim leirsted på Vatnestrøm (midt i agder), Solhøgda leirsted ved Mjåvatn (øst i regionen), Skogtun leirsted i Marnardal eller Vigmostadhytta i Lindesnes (vest i regionen).

Vi har også ungdomsleir/-tur i løpet av høsten og våren, og disse har vi hatt på ulike steder.

Et vanlig program på leir

Et vanlig dagsprogram på leir vil inneholde: vekking, frokost, bibeltime, ulike temabaserte aktiviteter, lunsj, aktiviteter og lek fortsetter, middag, kiosk, underholdningskveld, Amigossamling og bønnevandring.

På Amigossamling får vi høre om et innsamlingsprosjekt der vi er med og hjelper barn i et av Normisjon/Acta sine misjonsland.

Pakkeliste til leir

Ta med:

 • Bibel/Det nye testamentet
 • Skrivesaker
 • Sovepose, laken og putetrekk
 • Toalettsaker og håndkle
 • Uteklær og innesko
 • Penger til kiosk (max kr. 50,-) og evt penger til kollekt (til Amigosprosjektet)
  NB! Nå i koronatiden foretrekker vi betaling med Vipps fremfor kontanter.
  Dere får nærmere beskjed om dette i e-post som sendes ut i forkant av leiren.

I uken før leiren mottar man en e-post med mer informasjon.

Trygg leir

Et viktig fokus i leirarbeidet er trygg leir. Vi jobber bevisst med at våre leirer skal være TRYGGE på alle måter, både fysisk, emosjonelt og åndelig. Ta kontakt med oss om du eller noen andre har spørsmål om dette. Barnet er på våre leirer forsikret gjennom Acta. Du kan lese mer om det her.

Leirklubben i Agder

Vi anbefaler alle å melde seg inn i leirklubben vår. Medlemskontingenten er kr 100,- per år, og da får du kr. 150,- til 200,- i avslag pr. leir innenfor samme kalenderår. Medlemskap i leirklubben gir oss tilgang til økonomiske støttemidler slik at vi kan drive enda mer og bedre leir!
Les mer om leirklubben her: Leirklubben

Leirstøtte

Vi i Acta ønsker at alle barn og unge skal kunne få være med på leir, uavhengig av økonomi. Dersom du av økonomiske årsaker ikke har mulighet til å sende ditt/dine barn på leir, kan du søke om støtte gjennom Actas leirstøtteordning. Ta i så fall kontakt med leirsjefen på den aktuelle leiren, så hjelper han/hun deg med å søke. Ikke vær redd for å ta kontakt vedr. dette!
Klikk her for å lese mer om ordningen: Actas leirstøtteordning

Avbestilling

Påmeldingen er bindende. Ved avbestilling 10 – 4 dager før leiren starter, tilkommer et gebyr tilsvarende 50 % av deltakeravgiften. Ved avbestilling 3 – 0 dager før leirstart, må hele deltakeravgiften betales, da Acta må betale hele beløpet for deltakeren til leirstedet (våre faktiske kostnader for hver deltaker er i tillegg også høyere enn deltakeravgiften). Avbestillingsgebyret gjelder ikke ved sykdom (legeerklæring må fremvises).

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Acta Agder sine leirer!