Actas leirstøtte

Vi kan med glede meddele at vi har fått innvilget søknad om leirstøtte for 2021 fra BufDir!

En gruppe ungdommer går bortover gresslette med hendene rundt hverandre

Hva er Actas leirstøtte?

Actas leirstøtte er en nasjonal støtteordning hos Acta – barn og unge i Normisjon som kan gi barn og unge mulighet til å delta på leir selv om de ikke har råd til det.

Hvem er ordningen for?

 • Målgruppen for støtteordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og som av ulike grunner ikke har økonomisk mulighet til å delta på Actas leirer.
 • Det kan søkes om dekning av deltakeravgift for tolk, assistent, foreldre/familiemedlemmer dersom dette er en forutsetning for at bruker kan delta på leir.
 • Barn og unge som får dekket sine kostnader gjennom leirstøtten trenger ikke å være medlemmer i Acta – barn og unge i Normisjon.

Når gjelder ordningen?

 • Actas leirstøtte kan søkes om til alle leirarrangementer i regi av Acta – barn og unge i Normisjon gjennom lokallag, regioner eller sentralledd. Det kan være dagsarrangementer, helgeleirer, ukesleirer, festivaler – så lenge det er en leiravgift.
 • Det kan også søkes om dekning av reisekostnader til/fra leiren.
 • Ordningen kan brukes på leirarrangementer i perioden: 01.03.20–31.12.21.

Hvem kan søke?

 • Leiransvarlige/menighetsledere/lokallagsledere/Acta-ansatte eller lignende kan søke på vegne av barn og unge.
 • Søker må enten selv ha kjennskap til, eller må kunne skaffe informasjon om at bruker ikke har økonomisk mulighet til å delta på Actas leirer.
 • I søknadsskjemaet må det oppgis hvem/hvilken instans som har denne kjennskapen.

Informasjon i forbindelse med koronapandemien

 • Alle leirer skal gjennomføres i tråd med sentrale og lokale helsemyndigheters råd, anbefalinger og pålegg.
 • Når det ikke er anbefalt/tillatt å gjennomføre leirer vil det være mulig å søke om støtte til alternative aktiviteter. Disse aktivitetene må være innenfor målet med støtteordningen. Ta kontakt med oss på acta@normisjon.no for å finne ut om din alternative aktivitet vil kunne få støtte.

Hvordan går jeg frem for å få støtte?​

Barn, unge og deres foreldre kan ta kontakt med hovedansvarlig for den leiren de ønsker å delta på eller med regionskontoret og forklare sin situasjon. Du finner hvem som er hovedansvarlig for leiren via siden til arrangementet.

Slik er prosessen etter du har kontaktet leiransvarlig eller regionskontoret

 1. Den leiransvarlige (se «Hvem kan søke?») søker så til Actas leirstøtte ved å sende utfylt søknadsskjema per e-post til acta@normisjon.no.
  1. Last ned søknadsskjema, fyll ut, lagre det på din maskin og send som vedlegg på e-post til acta@normisjon.no.
  2. Noen nasjonale arrangementer har egne skjemaer. Til alle andre arrangementer brukes det generelle søknadsskjemaet. Se nederst på siden for en oversikt.
  3. Normalt søkes det i forkant av leiren.
 2. Søker får svar på søknaden fra administrasjonen hos Acta sentralt
  1. Ved innvilget søknad må detaljert leirprogram sendes til acta@normisjon.no for dokumentasjon av leiren.
 3. Acta sentralt utbetaler deltakeravgiften og eventuelle reisekostnader direkte til leirarrangørens konto.
 4. Støtten utbetales aldri direkte til bruker.
  1. Den leiransvarlige må sørge for at støtten blir tilbakebetalt til Acta sentralt dersom deltaker ikke møter på leiren eller leiren blir avlyst.

Merk: dersom arrangementet det søkes for er i listen over, skal dette skjemaet brukes. Det generelle søknadsskjemaet for leirstøtte brukes for alle andre arrangementer.

Actas leirstøtte er finansiert gjennom Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge, forvaltet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Dersom du har innspill til hvordan ordningen fungerer, så send gjerne en e-post til acta@normisjon.no. Hovedansvarlig for ordningen er personalleder hos Acta sentralt.

Person skriver på laptop

Ta kontakt

Har du spørsmål om leirstøtteordningen eller andre ting? Ta kontakt med ditt regionskontor, så hjelper vi deg videre.