Acta Umbraco

Acta Umbraco skal istandsette ungdommer til å kunne ta ansvar og være med å bidra inn i leir-, forening- og menighetsarbeid.

Istandsette ungdom til å nå sitt potensiale

En umbraconøkkel er et redskap man bruker for å istandsette store flotte møbler f.eks. fra IKEA.

Møblene kan virke små og flate, inntil umbraconøkkelen setter de i stand. Først da når de sitt fulle potensiale.

Poenget er altså at mange mennesker ikke når sitt fulle potensiale som Gud har lagt ned i oss. De blir værende små og kanskje litt flate i egne og (kanskje andres) øyne.

Vi ønsker at Acta Umbraco skal istandsette ungdommer til å nå sitt fulle potensiale slik Gud hadde tenkt det, og slik bare Han kan designe det.

Umbraco er ikke den geniale hjernen bak designet og brukervennligheten. Umbraco er bare et lite redskap for å virkeliggjøre noe som allerede er laget klart.

Acta Umbraco samlinger 23/24:

Kveldsmøter – vi besøker lokale ungdomsstyrer og lignende og har en umbracobolk.

Leirledersamling – under leirplanleggingsmøter, har vi også en umbracobolk.

Vil dere ha lederkurs?

Som lokallag i Acta kan du få besøk av en regionsansatt med et lederkurs som inngår i umbraco. Et tema tilsvarer 2 til 4 samlinger. Disse samlingene kan fordeles på en helg, en lørdag eller hverdagskvelder etter avtale med kursholder.  

Temaene passer for ungdommer fra 12 -19 år, som er ledere eller medarbeidere for kristent barne og ungdomsarbeid. 

Du kan ønske deg et av temaene under: 

  1. Identitet – Hvordan fellesskapet gir oss identitet? Hvilken rolle har du? Hva er vår identitet i Jesus? 
  2. Påvirkning – Hvordan påvirkes vi? Hvordan påvirker vi andre? Påvirkning i kommunikasjon

Ønsker ditt lokallag dette eller dere har noen spørsmål, ta kontakt med

Ole Jakob Pedersen

ole.jakob.pedersen@normisjon.no

Mob:91192483

Innhold på Acta Umbraco:

  • Teambuildingsøvelser som klatring, escaperoom, etc
  • Vi bruker et flunkende nytt interaktivt, filmbasert ledertreningsopplegg som Acta Rogaland utvikler. Med temaer som: Integritet, grensesetting, påvirkning,  gudsbilde. 10 samlinger
  • Førstehjelp, andaktskurs, og lignende
  • Gode møtepunkt med andre engasjerte ungdommer
Styret i Acta Agder 2022

Actas Visjon

Vår visjon er: Grensesprengende fellesskap der barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus.

– vi ønsker at Acta Umbraco kan være med å utvikle og fornye våre fellesskap gjennom målrettet ledertrening og disippelgjøring. 

Actas verdier

Våre verdier er: Elsket og Sendt 

– alle våre samlinger vil målbære disse verdiene. Unge ledere i Acta skal få stå grunnfestet og rotfestet i troen på at de er elsket av Gud og sendt av han.

Spørsmål og svar

Hvor gammel må jeg være for å være med?

– Du må være mellom 12-19 år

Hvem passer Acta Umbraco for?

– Dette opplegget passer utmerket for deg som er leirleder, sitter i et styre for en ungdomsklubb, kor e.l.