Leir

Sommerleire 2021

Sommerleirer 2021

Acta VeBu tar høyde for at årets sommer blir av det mer normale slaget og datoene for årets sommerleirer er nå klare.

Read article "Sommerleirer 2021"

Leirstøtte

Actas leirstøtte er en nasjonal støtteordning hos Acta – barn og unge i Normisjon som kan gi barn og unge mulighet til å delta på leir selv om de ikke har råd til det.

Read article "Leirstøtte"