Hvordan fungerer en leir i Acta VeBu?

Informasjon om Leir i Acta VeBu

I Acta VeBu arrangerer vi ulike leirer i løpet av året for ulike aldersgrupper og med forskjellige konsepter. Vi ønsker å ha mange leirer for å kunne nå forskjellige grupper og favne et vidt spekter av interesser. På leir opplever vi at vi klarer å danne en arena der barn og unge får møte Jesus og blir bedre kjent med hva Gud ønsker for og med dem. Actas visjon som vi jobber mot er «grensesprengende fellesskap der barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus».

På denne siden vil du få generell info om hva leir er og hvordan en typisk leir ser ut.

Hva møter barna når de reiser på leir?

Når leiren starter vil barnet bli møtt av mange ledere som skal være på leiren. Disse hjelper til med å finne frem til riktig rom, prater litt med barna og viser dem gjerne rundt hvis det er første gang barnet er på leirstedet. Hver leder blir romleder for ett eller flere rom og romlederens oppgave er å ta litt ekstra vare på barna på det rommet, synge natta-sang på kvelden og sjekke at de har det bra på leir. Romlederen er også en trygghet for barna som får en leder de blir ekstra trygge på og kan komme til hvis de lurer på noe.

På leir har vi faste, obligatoriske samlinger. Målet med disse er å skape samhold og fellesskap i tillegg til å gi trygghet og forutsigbarhet. Romlederne passer også på at alle kommer til samlingene.

Hvem kan reise på leir?

Alle er velkommen på leir. Du trenger ikke ha et bestemt livssyn for å reise på leir. Barn fra familier med andre religioner og trosretninger er velkomne, men må delta på samlinger på lik linje som andre barn og ledere på leiren.

Dersom du har et livssyn som trenger tilrettelegging med hensyn til mat, ønsker vi i det lengste å imøtekomme dette. Fint om det gis beskjed om dette ved påmelding.

Dersom barnet har et handikap som gjør at han/hun trenger hjelp eller veiledning gjennom dagen må barnet ha med seg ledsager. Ledsager betaler ingenting for leiren.

Mange barn reiser alene på leir, og gjennom samlinger og aktiviteter legges det opp til at barna skal danne nye vennskap og bli kjent med hverandre. Vi ber likevel om at dere opplyser om at barnet reiser alene i påmeldingen slik at vi kan ta hensyn til dette når vi setter opp hvem som skal sove sammen.

Har barnet store atferdsvansker er det fint om dette tas opp ved påmelding, slik at vi kan avtale hvordan det kan håndteres på best mulig måte.

Romfordeling

Vi ønsker at ungene selv skal bestemme hvem de skal sove på rom sammen med. Ved påmelding er det derfor mulig å skrive inn hvem de ønsker å bo på rom sammen med. På Strand leirsted, vårt leirsted i Sandefjord har finnes det hytter og et internat(Gjestehuset). Her er det litt ulikt antall sengeplasser, og det varierer fra 3 til 6 sengeplasser pr. rom. Gjestehuset har eget bad på rommet og en litt høyere standard og koster derfor også litt mer å bo på. Vi imøtekommer ønsker så godt det lar seg gjøre, og barn som reiser sammen i større grupper enn det vi får plass til på ett rom vil alltid ligge på rom med minst en annen han/hun kjenner. Romfordelingen blir gjort før leiren starter, så derfor er det viktig å gi beskjed om eventuelle ønsker eller behov ved påmelding.

Hva skjer på leir?

De ulike leirene har litt ulik dagsrytme, men en typisk leirdag kan se slik ut:

Vekking (alle leirene våre har overnatting)

Frokost

Litt fritid

Bibelundervisning

Aktivitet

Lunsj

Aktivitet

Fellesaktivitet (gjerne ute)

Middag

Aktivitet

Kveldssamling

Alle barna inn på rom

Romlederrunde (romleder kommer inn og snakker med dem før de skal sove)

Internatvakt (vakt i gangen dersom barna skulle trenge noe i løpet av kvelden)

Om natten: Lederne sover jevnt fordelt på de enkelte gangene, så barna kan lett finne noen å henvende seg til under natten, dersom det skulle være behov for dette.

Kiosk

Samme hvilke aktiviteter og leker vi planlegger, så er kiosken alltid noe av det mest populære. Begge leirstedene har egne kiosker. Den vil være åpen 2-3 ganger i løpet av leiren. Av ulike årsaker har vi satt en maksgrense på 50 kr pr. besøk i kiosken på våre barneleirer. Man kommer altså langt med 100kr i løpet av en leir.

Kollekt

I løpet av en leir ønsker vi å ta opp en kollekt, eller en økonomisk gave, til arbeidet som Acta østfold gjør med leir. Disse pengene går til et aktivitetsfond som brukes til å kjøpe inn nye leker, materiell til hobbyaktivteter og andre ting som trengs på et leirsted. Kollekten tas normalt opp på avslutningsmøtet.

Påmelding

Påmelding skjer på checkin.no. Du kan gå direkte inn her og søke etter leirnavnet eller på regionen for en fullstendig oversikt over alle leirer. Checkin er både et påmelding- og betalingssystem, så det er fint hvis du melder deltakerne på her. Har du problemer med påmelding, så er det bare å ta kontakt med regionskontoret.

Ledere på leir

Alle deltakerne får sin egen romleder som har et ekstra fokus på sine romdeltakere. Dette er som regel ungdomsledere i alderen 14-18 år. I tillegg har vi noen voksenledere og en hovedleder som har det overordnede ansvaret for leiren. For å skape en ekstra trygghet for barna, ledere og kanskje ikke minst foresatte så ønsker vi at det skal være «voksne på leir». Dette er voksne, gjerne besteforeldre, som har som oppgave å ha et ekstra fang å sitte på, gi litt trøst eller prate litt med ungene hvis de ønsker det. Dette har vist seg å være verdifullt på leir både for barna og de andre lederne.

Spesielle behov

Vi ønsker å kunne gjøre leiren best mulig for alle. Dersom ditt barn har behov for tilrettelegging eller har spesielle behov eller utfordringer for eksempel knyttet til mat, hjemlengsel eller å sove borte ber vi om at du opplyser om dette i påmeldingen. Hvis du ønsker det tar vi også kontakt når det nærmer seg leiren slik at vi kan snakke om hvordan vi lager en best mulig leir for ditt barn.

Økonomi

Vi ønsker at flest mulig skal få komme på leir og forsøker derfor å holde prisen så lav som mulig uten å gå for mye i underskudd. For at også de som ikke har råd til å reise på leir skal få mulighet har vi opprettet et leirstøttefond. Disse pengene går til å hjelpe barn som kommer fra familier med vanskelig økonomi til å komme på leir. I påmeldingen får du mulighet til å gi et valgfritt beløp til dette fondet under fanen «Ønsker du å støtte Leir for alle?».

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, tanker, vil gi en tilbakemelding eller bare har lyst til å ta kontakt med noen av oss i Acta VeBu så er du hjertelig velkommen til det.

Stein Joar Myrvang – Actaleder i Vebu

Stein.joar.myrvang@normisjon.no

tlf: 995 00 047.