Reflexleir

«Dere er verdens lys… la lyset deres skinne for menneskene så de kan se de gode gjerningene deres og ære deres Far i himmelen» Matteus 4,14-16

På reflexleir er vi opptatt av å lyse, men også vite hvor får vi lyset fra. Barna som er med på denne leiren får høre om Jesus, hvor mye Han er glad i oss og hvor viktig det er for andre at vi viser ham gjennom våre liv.