IMPULS Molde 2023

«Impuls eksisterer for å oppmuntre og utfordre unge mennesker til å elske Jesus og være kirka»
Acta Møre heier på Impuls sin visjon om å oppmuntre ungdommer til et liv med Jesus. Derfor i samarbeid med flere menigheter og kristne organisasjoner i byen, er vi med å arrangerer Impuls Molde. Vi tror på at det å gå sammen med Jesus, gir oss både mening og retning, samtidig som vi blir opptatt av å være lys for de rundt oss.

Så om du tror eller ikke, men er nysgjerrig og vil erfare en spennende ungdomsarena, så er det bare å bli med!