Landsmøte 2024

Deler av det nye landsrådet.

Acta hadde sin første del av landsmøte digitalt tirsdag kveld, del to tok plass på MER-konferansen i Stavanger.

Første del omhandler strategiplanen.

Strategiplanen for 24/26 finner du her.

Noen forslag til endringer var kommet inn, disse hadde blitt gått gjennom av redaksjonskomiteen, og de kom med et reviderte forslag. Alle redaksjonskomiteens forslag ble vedtatt.

Valg av leder i landsrådet falt på Marcus Reiersen Mossberg. 26 år, fra Oslo. Les mer om han her.

Landsrådet 24/26 består av

Håkon Norbye

Ingvild Østby

Elina Ulrika Espeland

Tove Karin Hansen

Johannes Teistedal Vikre

1.vara Marius Zerle Thesen

2.vara Helene Sofie Solum

3.vara Håkon Johannes Lindheim Slettevold

Du kan lese mer om de her.