Vil nå flere kristne flerkulturelle

Tekst: Heidi.O Roland Publisert: 13.10.23

Acta Agder vil se kristne flerkulturelle barn bli med på leir og være med i ACTA grupper i Agder. De kaller dette initiativet for Mangfold. De ønsker å bli kjent med flerkulturelle og etniske menigheter for å knytte kontakter og bli kjent.

Prosjektleder for Mangfold er to barnsfar Santiago Valdez, han har bodd i Norge i 15 år. Han jobber som innvandrerpastor i Norkirken Vennesla. Der jobber han for å nå flerkulturelle med evangeliet, og med å skape gode relasjoner.

– Jeg elsker å formidle Guds ord og elsker å disippelgjøre. Og i det siste har Gud plasserte meg med de flerkulturelle, har ikke gjort det før. Men Gud har bestemt det.

Hva er din hjertesak, Santiago?

– Min hjertesak er disippelgjøreing, det å se folk bli forandret etter at de har blitt kjent med Jesus. At familier blir forsonet, at folk blir annerledes når de forstår at Gud elsker dem. At de kan få et far-barn-forhold med ham. Det er det som driver meg.

Hva ønsker du at skal skje med familiene, ungdommene og barna som du er i kontakt med?

– Jeg ønsker at de skal forstå at Normisjon er en trygg plass, og at det skal bety noe for disse familiene som kommer til Norge.

Utfordringer med kommunikasjon

Valdez forteller at den største utfordringen med å nå ut til de som de vil komme i kontakt med er kommunikasjon.

– Kommunikasjon med flerkulturelle menigheter kan være vanskelig. De er delvis isolerte. De voksne lærer ikke språket så fort, mens barna blir fortere integrerte gjennom skole og fritidsaktiviteter. De voksne er ofte skeptisk til å sende barna en plass der de ikke vet hva som blir forkynt. For de har ingen kunnskap om hva Normisjon, NLM, Misjonsforbundet osv står for, så de blir usikre og redd for om barna bør være med på noe av dette eller ikke.

Gode på leir

Valdez jobber derfor med å få de voksne til å forstå at Normisjon og Acta er en trygg plass å være. Og det igjennom leir.

– Vi har tenkt gjennom leir, barneleir og ungdomsleirer. Er det noe Acta kan, så er det leir. Leir er vi gode på. Vi kan sette Jesus på agendaen til barna, gi de venner, en andakt, trygge voksne som ser de, forteller Valdez.

I februar testet de ut noe de kalte Smak av leir – leir på en dag. Der traff de blink, forteller Valdez.

Da var det så mange som 60 som var på Fredheim leirsted. Det var deltakere fra blant annet Romania, Ukraina, Kongo, Eritrea og Chile.

– Vi startet opp med konfetti og presentasjon av ledere i Acta. Videre utover dagen hadde vi konkurranser og leker, vi spiste god middag, kaker og godteri. Det var andakt, sanger og aktiviteter.

Mens barn og ungdom var i grupper med aktiviteter, hadde Acta undervisning og samtale med de voksne. De presenterte Acta, og hva de står for og deres visjon.

– Vi ville høre med de voksne hva de ønsker at vi kan bidra med inn i deres menigheter, hva de ønsker for de barna de har hos seg. Det ble en veldig interessant og fin samtale.

Denne leiren var for barn, nå i høst ønsker de å få med seg ungdommer på leir. 28-29.november på Skogtun leirsted i Marnadal skal det være leir for de mellom 12. og 19.år.

– Vi har hele pakken klar. Gode ledere, god mat og vi har de typiske norske leirtradisjoner med.

Må settes på dagsorden

Valdez håper dette initiativet skal utvikles, og ønsker at Normisjon og Acta skal bli en stabil arena for mangfold.

At dette må settes på dagsorden, for man han mener at man må akseptere at Norge er og blir et mer og mer multikulturelt samfunn. Han har vanskeligheter med å godta at f.eks fotball, håndball, korps, turn osv. er mer multikulturelle enn menigheter.

– Jeg forstår ikke hvorfor, hva har skjedd? De kristne er litt treige når det gjelder å invitere alle de andre inn.

Valdez trekker fram noe spørsmål som menighetene og de kristne bør stille seg selv og tenke litt igjennom.

– På hvilken måte skal vi invitere dem inn? På hvilken kan vi kommunisere mange flotte, fantastiske kristne familier som har kommet til Agder som ønsker å ha en trygg plass for deres barn?

Valdez og resten av Acta Agder håper dette prosjektet vil føre mye bra med seg. Og skulle du som leser dette kjenne noen ungdommer som leiren i slutten av oktober hadde passet for så finner dere mer informasjon om det her.