Nytt tilbud for konfirmanter

Fra og med skoleåret 22/23 har Acta region Agder gleden av å starte opp et nytt tilbud for konfirmanter sammen med ImF Sør og Misjonssambandet Sør. Tilbudet består av to årlige konfirmantleirer, en i oktober og en i februar. Fra og med skoleåret 23/24 vil det også tilbys et eget opplegg for andreårskonfirmanter på disse leirene.

Konfirmantleirene er ment som et supplement til lokale konfirmantopplegg. – Vårt håp er at disse konfirmantleirene kan samle konfirmanter på tvers av ulike felleskap i Agder som tilhører en av de tre organisasjonene, sier Morten Høie, Actas representant i arbeidsgruppa for leirene.

Morten Høie gleder seg til å samle konfirmanter på leirer

– Vi legger opp til at en både kan melde på et helt konfirmantkull dersom en har et lokalt konfirmantopplegg, eller som enkeltdeltaker dersom en følger et konfirmantopplegg andre steder.

– Bakgrunnen for dette tilbudet er et ønske om å bistå Norkirker og Nomisjonsforsamlinger som ønsker å starte opp et eget konfirmantopplegg, eller som allerede har et konfirmantopplegg som en del av sitt arbeid.

Håpet er at disse leirene kan gjøre det lettere å komme i gang med nye konfirmantopplegg i Agder.

Vi planlegger spennende aktiviteter som rafting og skikjøring, slik at konfirmantene skal få kjekke opplevelser på leirene. Dette kombinerer vi med konfirmantundervisning, og muligheten til å bli kjent med konfirmanter fra andre steder på Agder.

Målet er at de to helgene blir stående igjen som høydepunkter for konfirmantene i deres konfirmanttid, sier Høie.

 – Så nå håper vi at dette er et tilbud som Norkirker og Normisjons-forsamlinger i Agder vil sende sine konfirmanter på.

Datoer for leirene skoleåret 22/23: 

Del 1: Rafting-weekend 

7.-9.okt 2022 – Evjetun, Evje 

Evjetun ligger idyllisk plassert ved elven Otra i Evje og Hornnes kommune, og har et stort uteområde som gir mange muligheter for kjekke aktiviteter. Helgen vil inneholde blant annet rafting i aktivitetsparken TrollAktiv, konfirmantundervisning på ungdommenes premisser og nye vennskap med konfirmanter fra andre steder. 

Del 2: Ski-weekend 

10.-12 februar 2023 – Kvinatun, Kvinlog 

Kvinatun ligger i Kvinesdal kommune nær både Krågeland og Knaben alpintsentre. Her er det gode muligheter for en rekke vinteraktiviter som slalåm, snowboard, langrenn og aking. En tar også opp tråden fra Evjetun-helgen, både når det kommer til konfirmantundervisningen og vennskap.