Nærmere Gud – Nærmere hverandre – Nærmere verden

Opp i Guds nærhet: Dette handler om vår relasjon til Gud. Den leves i bønn, tilbedelse, forkynnelse, undervisning og bibellesning. Det handler om å legge til rette for at vi og andre kan møte Gud, og for at Guds ånd kan få prege oss.

Inn i Guds familie: Dette handler om vår relasjon til hverandre i fellesskapet. Det skal være godt å høre til i Actas fellesskap. Vi ønsker å kunne dele livserfaringer, kjenne oss sett og verdsatt og å ha det gøy. Vi er skapt til fellesskap, og vi formes til å bli disipler i fellesskapet. Dette kan for eksempel komme til uttrykk gjennom tid til samtaler, småfellesskap, praktisk hjelp og morsomme turer.

Ut med Guds godhet: Dette handler om vår relasjon til andre mennesker. Vi vil gi Guds godhet og kjærlighet videre både til de som er nær oss og de som er langt borte. Det handler om å invitere mennesker inn i felles- skapet, om å fortelle om Jesus til dem som ikke kjenner ham, omå la Guds kjærlighet komme til uttrykk gjennom uventet godhet, om ikke å bli innadvendt.

Jesus var alene på oppe på fjellet for å bruke tid alene med sin Far. Han valgte ut en disippelflokk han brukte mesteparten av tiden sammen, og investerte tiden sinn inn i dette fellesskapet. Jesus vendte også blikket ut mot alle dem som trengte håp og helbredelse.

Hvis du vil lese hele handlingsplanen , finner du den her. Snakk sammen i ditt lag eller kor om dette. Dette er ingen sjekkliste, men en hjelp til å finne ut veien videre: