HANDLINGSPLANEN

Trykk «download-knappen» for å laste ned pdf-fil av handlingsplanen (4 sider).

Første side av handlingsplanen illustrerer kulturen Acta vil søke i alt sitt arbeid.