DIGITALE LEDERSAMLINGER I AGDER

I mars inviteres alle lagsledere i Acta region Agder til å være med på digitale ledersamlinger! Vi ønsker rett og slett og møte dere, bli bedre kjent og knytte kontakter på tvers av lag og kommunegrenser.  Til sammen er vi mange, derfor deler vi inn i 4 ulike samlinger.  
Noe av det viktigste vi kan gjøre er å dele erfaringer med hverandre. Dere trofaste ledere i Acta sitter på så mye erfaringskompetanse som vi gjerne vil få ta del i! I tillegg ønsker vi å høre dere fortelle hva regionen kan bidra med og gjerne hva dere  drømmer om.
Sett på kaffen, finn fram skjermen, gjerne i sammen med flere av lokallagets ledere, og bli med på samlingen, som vil foregå på zoom.

Under finner du oversikten over alle samlingene. Sett av datoene allerede i dag! Vi vil sende påminnelse og zoom-link på mail til de ulike lagene. Vi har også opprettet 3 ulike grupper på FB i tillegg til den eksisterende Soul Children Leder-gruppa. Finn din gruppe lenger ned på denne siden!!

ALLE SAMLINGENE VARER FRA 19.30-21.00.

Ungdomslag og ungdomskor: 16.mars:

Vi regner alderen på dem som er med i et ungdomsarbeid fra 13 – 19 år. I løpet av samlingen blir det mulighet for å samle korledere og «klubb»ledere i hver sine rom på zoom. Bli også med i den lukkede FB-gruppa som er for dere som er ledere i et ungdomsarbeid. Vi ønsker en dynamisk gruppe, der det er rom for ideutveksling, innspill og ikke minst; etablere samarbeid. Vi har tro på nettverksbygging, og blant ungdom i Agder ser vi mulighet for samarbeid både om leirer, missionweeks, ledertrening, turer og utveksling. Trykk her og bli medlem i FB-gruppa!

Barnelag og barnekor: 18.mars:

Vi regner alderen på dem som er med i et barnelagsarbeid fra (2) 4-10 år. I løpet av samlingen blir det mulighet for å samle korledere og lagsledere i hver sine rom på zoom. Bli også med i den lukkede FB-gruppa som er for dere som er ledere i et barnearbeid. I denne gruppa kan vi dele aktivitetestips, andaktsmateriell og ellers det vi måtte ha på hjertet av spørsmål og tanker om arbeidet. Trykk her og bli medlem i FB-gruppa!

Tweenslag og tweenskor: 22.mars

Vi regner alderen på dem som er med i et tweensarbeid fra 10-12/13 år. I løpet av samlingen blir det mulighet for å samle korledere og lagsledere i hver sine rom på zoom. Bli også med i den lukkede FB-gruppa som er for dere som er ledere i et tweensarbeid. I denne gruppa kan vi dele aktivitetestips, andaktsmateriell og ellers det vi måtte ha på hjertet av spørsmål og tanker om arbeidet. Trykk på knappen under og spør om å bli medlem!

Soul Children: 26.april (ny dato):

SC-arbeidet er allerede godt etablert i Agder med tanke på samarbeidsprosjekter og lederoppfølging. Dere har allerede en FB-gruppe som mange er medlemmer i, men hvis du ikke er det kan du finne gruppa ved å trykke på her! Vi håper mange blir med på samlingen. Vi skal snakke om Gathering 2021, Soul Teens og ikke minst høre på siste nytt fra dere korledere!