Uppdrag Paddan 2021

PADDAN:

Etter en lang periode innenfor egne landegrenser er det en glede å kunne invitere til Uppdrag Paddan destinasjon Gøteborg! Endelig skal vi få reise til Liseberg og broderlandet! Paddan er en av Actas mest populære leirer, i år med maks 45 plasser.

Vi følger opp tradisjonen med en dag i Liseberg og rebusløp i Nordstan. Vi bor i Vallhamra kyrka som ligger ca. to mil utenfor Gøteborg sentrum. Det finnes en matbutikk i nærheten og det er gangavstand til badeplass.

Vi reiser sammen med ferga over til Sverige og kjører buss ned til Gøteborg.

Dette er dager med mye moro!

 

Uppdrag Paddan
Ferdig med 7. klasse t.o.m. ferdig med vg2. Dato: 9.-12. aug.

Leiravgift:   1800,-                     medlem leirklubb 

                       2100,-            ikke medlem leirklubb

                         100,-   pris leirklubbmedlemsskap

               

Frist for påmelding: 2. augsut – leiravgift øker med 200,- ved påmelding etter denne datoen.

Påmeldingen er klar:

 

Om du ikke har meldt deg på leir tidligere, lag en bruker og logg inn. Ta kontakt hvis du får problemer.

VIKTIG INFO:

Gjennomføring av leirer i forbindelse med covid 19.
Dagens ustabile smittesituasjon gir grunnlag for mye usikkerhet rundt hva som skjer til sommeren, og dette har vi forståelse for!
Vi har likevel her i VeBu valgt å legge oss på en forutsigbar linje, hvor vi tar sikte på at sommeren blir mest mulig som normal.
Dette er enklest å forholde seg til og dernest også enklest å planlegge ut ifra.
Vi vil så klart likevel følge nøye med på regjeringens og kommunens lover og anbefalinger til enhver tid, og følgelig justere i forhold til smittevern, eller (i verste fall) avlyse arrangementer, dersom tiltakene krever det.

Dersom leirer må avlyses, vil så klart leiravgiften refunderes.

Skulle det ikke lar seg gjøre å reise til Sverige allerede i august, jobbes det nå også med et alternativt opplegg i Norge og Hemsedal. Rammene for denne leiren vil i så fall bli de samme hva gjelder dato og kostnad. I prinsippet vil Uppdrag Paddan leiren flyttes til Hemsedal. Følg med på nettsidene:)