Tiltak i forbindelse med cornaviruset

 

 

Vi kan alle bidra til å begrense smitten. Det samfunnsansvaret tar vi i fellesskap.

Acta har mange store arrangementer og leirer. Alle regionale arrangement og leirer frem til påske avlyses. Ut i fra de råd vi til enhver tid får fra sentrale myndigheter og Folkehelseinstituttet (FHI) vil vi vurdere arrangementer utover denne perioden.
Acta planlegger som normalt sin sommerleirsesong, men vi tar forbehold om at det også her vi komme råd fra myndighetene som gjør at vi på kort tid må gjøre nye vurderinger og endringer.

Acta har over 50 lokale lag og foreninger i Vestfold og Buskerud. Vi oppfordrer disse til å følge de råd som gis av FHI og lokale helsemyndigheter.