Tiltak i forbindelse med cornaviruset

 

 

Acta

For å redusere tiden hvor smitte kan spres på våre leirer, vil sommerleirene for barn i år foregå som «bo hjemme» leirer, d.v.s at deltakere vil måtte reise hjem hver kveld for overnatting. På ungdomsleir kan det være aktuelt med overnatting og vi prøver også på en ungdomsleir med overnatting i hengekøye ute i skogen.
Ledere informeres og trenes i smittevern på lederkurs før leirene starter.
Ansvarlig for oppfølging av Actas smittevernstiltak er Stein Joar Myrvang.

 

Føringer som legges til grunn for om deltakerne og ledere kan komme på leir:

 • Deltakere og ledere skal, selv med milde symptomer på luftveisinfeksjon, ikke møte på leir. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Deltakere og ledere som har fått påvist covid-19 skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som avgjør hvor lenge isolasjonen skal vare etter råd fra Folkehelseinstituttet
 • Deltakere og ledere som er nærkontakter/husstandsmedlemmer til en person med påvist covid-19 skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet.
 • Foresatte/respektive som har symptomer på luftveisinfeksjon, er i karantene eller isolasjon skal ikke følge eller hente barn på leir, man må finne andre løsninger for følging/henting.


Praktiske tiltak under gjennomføring av leirer:

  • Samtlige leirer vil ha maks 50 personer med 1 meters avstand. Dette er inkludert ledere.
  • Informasjon om smitteverntiltak sendes alle deltagerhjem før leiren.
  • Barna deles i grupper med tilhørende gruppeleder og gruppenavn. Gruppene settes sammen utfra geografisk område. Maksantall i gruppene er 10
  • Barna leveres på parkeringsplassen, registreres og henvises til sin tildelte plass med gruppe og gruppeleder. Foreldre drar rett etter levering.
  • Hver gruppe får tildelt en egen hytte hvor hver deltaker får en egen plass å legge sine ting. Deretter fortsetter vi med håndvask.
  • Dagen består av aktiviteter som ikke krever nærhet mellom deltakere. De aktiviteter som tradisjonelt legger opp til nærhet, vil bli justert for å ivareta smittehensyn. Dersom felles utstyr blir brukt, skal dette desinfiseres før og etter bruk.
  • Felles møter foregår i hovedsak fra utescenen. Deltakerne plasseres med en meters avstand. Dersom en må være inne, holdes også en meters avstand. Dørhåndtak m.m. som berøres desinfiseres jevnlig. Se for øvrig smitteverntiltak for Normisjon – møter inne.
  • Ledere holder også en meters avstand både gjennom aktiviteter og opplegg fra scene. Det rigges rikelig med mikrofoner slik at de som deltar har hver sin. Mikrofoner og annet teknisk utstyr, desinfiseres/rengjøres før og etter bruk.
  • Spising vil foregå ute med medbrakt matpakke til lunsj, og inne i spisesal og peisestue med minst en meters avstand mellom deltakere til middag. Deltakerne vil få servert hver sin porsjon. Samtlige deltakere er blitt oppfordret til å ta med seg egen drikkeflaske. Det vil foretas håndvask både før og etter måltid.
  • Ved endt dag, henter deltakerne sine ting fra sin plass og venter i gruppene på parkeringen til de blir hentet av sine respektive.
 • Ved eventuell overnatting, skal det være èn, maks to, personer pr rom. Dersom det er to, skal disse være fra samme miljø. Det er kun de som bor på rommet som får oppholde seg der.
 • Kiosk. Det brukes i størst mulig grad kort og vipps. For mindre barn gir vi mulighet for å sette penger inn i en «kiosk-bank» ved påmelding til leir.

 

 

 

 

Renholdstiltak under leirer:

Det vil bli ekstra vasking av arealene leirdeltakerne benytter. Alle områdene vaskes hver dag Det vil i tillegg bli vask av toaletter, vasker og kraner, dørhåndtak, lysbrytere og andre hyppig berørte flater, en ekstra gang i løpet av dagen.