Om oss

Acta er barn- og unge i Normisjon og er en av Norges største barne- og ungdomsorganisasjoner. Acta VeBu består av over 50 lokallag i Vestfold og Buskerud i tillegg til at vi arrangerer flere leirer for hele regionen.

Vår visjon er «grensesprengende fellesskap der barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus».

Vi har et verdidokument som beskriver verdiene som vi i Acta har som grunnlag for vårt arbeid. Dette for å markere og tydeliggjøre det felles grunnlaget vi som frivillige ledere, tillitsvalgte og ansatte har for vår tjeneste for Gud.