LIFT – Acta VeBu – nytt ledertreningsprogram.

Regionen ønsker å fungere som bidragsyter inn lokalt i menighetene ved å tilby et lederutviklingsopplegg for ungdommer. Opplegget kalles LIFT.

LIFT står for: 

Ledertrening – Identitet- Fellesskap – Trosutvikling

 

Rekkefølgen kommer litt pga. av ordspillet, men likevel er det naturlig at ledertreningen står først da det er dette vi konkrete tilbyr som ungdom i vår region.

Videre er trosutvikling viktig for oss, og dette vil være med å prege opplegget. Derfor er «ledertrening» og «trosutvikling» ord som står først og sist i ordspillet, som en slags ramme for det hele.

Når ramma er på plass og ungdommene er med i LIFT opplegget, vil de to resterende stikkordene; «identitet» og «fellesskap» komme naturlig.

Som deltaker i et fellesskap utvikles egen identitet. Identitet bygger gode ledere som igjen bygger gode fellesskap.

 

LIFT – programmet utgjør til sammen fire utfyllende konsepter.

 • LIFT off
 • LIFT lett
 • LIFT tung
 • LIFT coach

Her følger en presentasjon av hver av dem:

 

LIFT off:

Kickoff – festival en gang i året (weekend). Vi legger vekt på det sosiale, møter, undervisning, aktiviteter og fellesskap.

        Band – Møter – Aktiviteter – Lek – Moro – Spikk og Spill.

Kickoff blir rekruteringsarena for ungdom til å bli med som LIFTere.

 

LIFT lett.

Tilbud om å være med i et ledertreningsprogram – et toårig løp.

To helger i semesteret. Fire i året. Åtte helger i sin helhet.

Helgene arrangeres geografisk rullerende rundt i regionen:

Drammen, Kongsberg, Hallingdal og Sandefjord, samt en helg i Grimstad.

Bli utfordret på det å være leder, bli utfordret på det å være deg selv, bli utfordret på det å være en venn, bli utfordret på det å være et Guds barn.

Dette får du:

 • Bli med som leder og ressurs i egen lokal menighet.
 • Bli med som leder på leir i regionen.
 • Mulighet til å samle stjerner inn mot vår egen avsluttende «LIFT-vift» til eksotisk reisemål.
 • Tilgang på Lift-coach.

Dette er du med på i fellesskap med gode venner:

Minimum 6 helger av hele LIFT-lett programmet.

Deltatt på et gitt antall arrangementer lokalt og regionalt. – (praksis innen ledertrening)

Minimum to leirer i løpet av LIFT-lett.

Vi avslutter «LIFT lett» med en spennende reise sammen til et eksotisk reisemål:

Her skal vi oppleve, erfare, smake, lukte, svømme, surfe, dykke, bli både solbrente og enda mere glad i hverandre! Med dette setter vi et verdig punktum for LIFT lett-løpet.

 

Det å være en «LIFTer» betyr å være med i et ledertreningsprogram, i regi av regionen, som går over to år. Man starter i «LIFT lett», og kan etter to år fortsette i «LIFT tung» om det er ønskelig.

 

LIFT tung:

Som tungvekter i LIFT programmet er du med på et viderekommende løp. Her får du mulighet for videre utvikling, med en del fokus på ytremisjon.

Tungvekt løpet består av to helger fordelt på ett til to år, hvor løpet avsluttes med en reise til et av Normisjon sine misjonsland og ytremisjonsprosjekt.

I tillegg til dette vil du kunne få mulighet til å være med som leder på noen av lettvekternes samlinger, samt kunne bli brukt som LIFTcoach for noen av lettvekterne.

 

 

LIFT Coach:

En lift coach er en som følger LIFTer i lokal menighetssammenheng.

 • Bindeledd mellom LIFTer og lokal menighet,
 • Hjelper LIFTer i posisjon i lokal sammenheng, for å kunne både bidra og praktisere ut ifra personlige mål.
 • Samtale med LIFTer, (gjerne i grupper om det er flere LIFTere lokalt) om personlige mål – praktiske ting rundt oppgavene, utfordringer og gleder i forbindelse med oppgavene.
 • Registrerer stjerneregnskap for LIFTer på bakgrunn av tjeneste som blir gjort.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Stein Joar Myrvang

Actaleder VeBu –  stein.joar.myrvang@normisjon.no