Givertjeneste Acta VeBu

Bli med som supporter i Acta VeBu!

Det er masse på gang i Acta, og vi er svært takknemlige for den gaven våre fastgivere bidrar med!
Ønsker du også å være med som fastgiver, finner du oppskriften under her!

Vi er dypt takknemlige for alle bidrag!