Bønnesti – 7

«Hvem er min neste?», spurte den lovkyndige Jesus. Jesus svarte ham med en lignelse: «En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom og forbi. Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. Men en samaritan som var på reise, kom også dit hvor han lå, og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. Han gikk bort til ham, helte olje og vin i sårene hans og forbandt dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham. Neste morgen tok han frem to denarer, ga dem til verten og sa: «Sørg godt for ham. Og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.»  (Lukas 10, 30-35)

Hvem av disse syntes du viste seg som en neste for ham som var falt blant røvere, spør Jesus. «Den som viste barmhjertighet», svarte mannen. Hvorfor gjorde samaritanen det han gjorde?

Jo, fordi han satte den andres behov først. Han viste en omsorg som strakte seg langt utover landegrenser, samfunnsmessige og religiøse grenser. Samaritanen så på den skamslåtte først og fremst som et menneske.

Han spurte ikke: Hva kommer til å skje med meg hvis jeg involverer meg i denne saken? Nei, han stilte spørsmålet andre veien: Hva kommer til å skje med han som ligger der, hvis jeg ikke stopper opp og hjelper ham?

Det er stor forskjell på å synes synd på noen, og det å gjøre noe praktisk og håndgripelig.

Vi trenger å lære av Jesus. Han er vårt store forbilde. «Hva kjærlighet er har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi våre liv for brødrene» (1.Johannes 3,16)

Hvem er din neste og hvem er du en neste for? Hvem kan trenge din hjelp og omsorg?

For barn:
Hør historien om den barmhjertige samaritan

Hvem vil du ligne i denne historien?