Årsmøte Acta VeBu 2023

Innkalling og saksliste til årsmøtet i Acta VeBu

lørdag 28. april 2023 kl. 11:00 på Strand leirsted Sandefjord.

Åpning av styreleder.

Sak 1: Valg av ordstyrer og referent (Forslag: Nora Sofie Frøysnes Lie og Stein Joar Myrvang)

Sak 2: Årsmelding (Nora Sofie Frøysnes Lie)

Sak 3: Valg*

Kandidater til styret i Acta VeBu:

Benjamin Ruud (har sittet et år)

Ida Emilie Heitmann (har sittet et år)

Johann Falkenberg (har sittet et år)

Vi trenger flere kandidater til styret i Acta VeBu

Det kan være mulig å komme med  benkeforslag til kandidater under møtet.

Sak 4: Regnskap

Sak 5: Orienteringssaker

– Veien videre i Acta VeBu.

Sak 6: Eventuelt