Leirstøtte

Tidligere fikk Acta penger til leirstøtte gjennom en nasjonal støtteordning. Det gjør vi ikke lengre, men i region Rogaland har vi fått en øremerket gave til et leirstøttefond. Vi er takknemlige for gaven og at vi fremdeles kan tilby leirstøtte!

Leirstøtte skal gi barn og unge muligheten til å delta på leir selv om de ikke har råd til det.

Hvem er ordningen for?

 • Målgruppen for støtteordningen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer og som av ulike grunner ikke har økonomisk mulighet til å delta på Acta sine leirer
 • Det er mulig å søke om leirstøtte også hvis det for en periode er utfordrende økonomisk
 • Det kan søkes om dekning av deltakeravgift for tolk, assistent, foreldre/familiemedlemmer dersom dette er en forutsetning for at bruker kan delta på leir.
 • Barn og unge som får dekket sine kostnader gjennom leirstøtten trenger ikke å være medlemmer i Acta – barn og unge i Normisjon

Når gjelder ordningen?

 • Leirstøtte kan søkes om til alle leirarrangementer som Acta Rogaland arrangerer eller som et av våre lokallag arrangerer. Det kan være dagsarrangementer, helgeleirer, ukesleirer, festivaler – så lenge det er en deltakeravgift.
 • Det kan også søkes om dekning av reisekostnader til/fra leiren.

Hvordan går jeg frem for å få støtte?

 • Ta kontakt med regionkontoret eller hovedansvarlig for leiren og vi vil hjelpe deg med søknaden.
 • For leirer arrangert av et av våre lokallag er det lokallagsleder som søker for deltakeren.
 • Det vanlige er å søke om leirstøtte i forkant av leiren.
 • Søknadsskjemaet nederst på siden fylles ut av søker (ett skjema per deltaker)
 • Administrasjonen ved regionkontoret behandler mottatte søknader

Leirstøtte

Fyll ut skjemaet under for å søke om leirstøtte eller ta kontakt med oss på
tlf.nr. 51682750 så hjelper vi deg med det.

"*" indicates required fields

Søknadsskjema for leirstøtte (ett skjema per deltaker)

Målgruppe: Barn og unge fra lavinntektsfamilier, med innvandrerbakgrunn eller andre som av forskjellige grunner ikke har økonomisk mulighet til å delta på Acta sine leirer

Opplysninger om personen det søkes på vegne av:

Alder/fødselsår
Hvem har kjennskap til at støttemottaker er i målgruppen?*

Opplysninger om leiren:

(søknadsbeløp)
(kontoeier)

Opplysninger om ansvarlig søker:

Bekreftelse:*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.