20% VIKARIAT I ACTA ROGALAND

Kunne du tenke deg å jobbe deltid med leir og ledertrening?

Liker du å henge med ungdom? Ønsker du at barn og unge skal bli bedre kjent med Jesus?  Acta barn og unge i Normisjon Rogaland søker etter to personer som vil være med på dette.  

Vi søker etter to nye ansatte i Acta i 20% vikariat skole året 2021/22. Dette er stillinger som er mulig å kombinere med studier eller annet arbeid. Normisjon har tre leirsteder i regionen hvor vi arrangerer rundt 25 leirer for barn og ungdom i løpet av et år.  Vi har et ledertreningsmiljø vi vil investere i og bygge opp. Hovedarbeidsområdene vil være leirkoordinering og ledertrening. Vi søker etter to personer som kan jobbe selvstendig, men også i team. 

Arbeidstiden vil være fleksibel, men det må påregnes kvelds- og helgearbeid i perioder. Spørsmål om stillingen kan rettes til Margrethe Sundvoll 98216172 – margrethe.sundvoll@normisjon.no

Den som ansettes må arbeide ut fra Actas visjon og verdier, og Normisjons grunnregler. Det må fremvises politiattest. Lønns- og arbeidsforhold følger Normisjons regulativ.

Tiltredelse 1. august eller etter avtale.

Søknadsfrist: 15. juni 2021.

Søknad med CV sendes til margrethe.sundvoll@normisjon.no