Avlyste Adventsleirer

I forbindelse med de nye nasjonale rådene for å bekjempe koronaviruset, har vi i Acta region Rogaland besluttet at alle Adventsleirene er avlyst. Vi har vært i kontakt med kommuneoverlegen i Sandnes som trekker frem at det er økning av covid-19 i vår region. Vi synes det er veldig leit at leirene måtte avlyses, for vi vet at det er mange barn som gledet seg til leir, men risikoen vurderes som høy med tanke på å samle barn fra ulike skolekretser og kommuner.

Vi sendte før helgen ut en e-post til alle som var påmeldt eller som stod på venteliste med beskjed om avlysning.