Årsmøte Acta Rogaland 2020 – digitalt

Velkommen til Acta Rogaland sitt årsmøte, som denne gangen blir digitalt på Zoom mandag 4.mai kl.18:00.

Sakspapirer:

Innkalling til årsmøtet

Acta sin årsmelding for 2019

Det blir også årsmøte for Leirklubben Rogaland,

Innkalling til årsmøtet for Leirklubben

Påmelding til Acta sitt årsmøte innen 4.mai kl.17:00 i Chekin

Påmelding til Leirklubben Rogaland sitt årsmøte innen 4.mai kl.17:00 på epost til thomas.thesen@normisjon.no