Leirstøtte

Hva er Actas leirstøtte?

Actas leirstøtte er en nasjonal og regional støtteordning hos Acta – barn og unge i Normisjon som kan gi barn og unge mulighet til å delta på leir selv om de ikke har råd til det.

Hvem er ordningen for?

  • Målgruppen for støtteordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og som av ulike grunner ikke har økonomisk mulighet til å delta på Actas leirer.
  • Det kan søkes om dekning av deltakeravgift for tolk, assistent, foreldre/familiemedlemmer dersom dette er en forutsetning for at bruker kan delta på leir.
  • Barn og unge som får dekket sine kostnader gjennom leirstøtten trenger ikke å være medlemmer i Acta – barn og unge i Normisjon.

Når gjelder ordningen?

  • Actas leirstøtte kan søkes om til alle leirarrangementer i regi av Acta – barn og unge i Normisjon gjennom lokallag, regioner eller sentralledd. Det kan være dagsarrangementer, helgeleirer, ukesleirer, festivaler – så lenge det er en deltakeravgift.
  • Det kan også søkes om dekning av reisekostnader til/fra leiren.

Hvem kan søke?

  • Leiransvarlige/menighetsledere/lokallagsledere/Acta-ansatte eller lignende kan søke på vegne av barn og unge.
  • Søker må enten selv ha kjennskap til, eller må kunne skaffe informasjon om at bruker ikke har økonomisk mulighet til å delta på Actas leirer.
  • I søknadsskjemaet må det oppgis hvem/hvilken instans som har denne kjennskapen.

Hvordan går jeg frem for å få støtte?​

  • Ved å kontakte Regionskontoret, så hjelper vi til med søknaden.