Leirklubben Acta Østfold

For deg som reiser på leir på Sauevika eller Sjøglimt leirsteder.

Alle som reiser på leir kan være med i Leirklubben i Østfold. Dette er en klubb som gir deg fordeler, og som gjør leirene våre bedre. Denne klubben gir 60 kr i rabatt allerede fra første leir, og medlemskap koster 50 kr. Det vil si at du tjener 10kr på å melde deg inn. Du kan melde deg inn i Leirklubben når du melder deg på leir.

Leirklubben får økonomisk støtte fra Frifond basert på antall medlemmer, så jo flere medlemmer vi har jo mer støtte får vi. Støtten vi får bruker vi på å styrke leirarbeidet vårt. Det kan være opprustning av selve leirstedet, utstyr og aktiviteter til leirene, eller annet materiell som kommer medlemmene til gode.