Informasjon om leir i Østfold

Informasjon om Leir i Østfold

I Acta Østfold arrangerer vi mange leirer i året for ulike aldersgrupper og med forskjellige konsepter. Vi ønsker å ha mange leirer for å kunne nå forskjellige grupper og favne et vidt spekter av interesser. På leir opplever vi at vi klarer å danne en arena der barn og unge får møte Jesus og blir bedre kjent med hva Gud ønsker for og med dem. Actas visjon som vi jobber mot er «grensesprengende fellesskap der barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus».

På denne siden vil du få generell info om hva leir er og hvordan en typisk leir ser ut i tillegg til litt informasjon om de ulike konsept-leirene vi har.

 

Hva møter barna når de reiser på leir?

Når leiren starter vil barnet bli møtt av mange ledere som skal være på leiren. Disse hjelper til med å finne frem til riktig rom, prater litt med barna og viser dem gjerne rundt hvis det er første gang barnet er på leirstedet. Hver leder blir romleder for ett eller flere rom og romlederens oppgave er å ta litt ekstra vare på barna på det rommet, synge natta-sang på kvelden og sjekke at de har det bra på leir. Romlederen er også en trygghet for barna som får en leder de blir ekstra trygge på og kan komme til hvis de lurer på noe.

På leir har vi faste, obligatoriske samlinger. Målet med disse er å skape samhold og fellesskap i tillegg til å gi trygghet og forutsigbarhet. Romlederne passer også på at alle kommer til samlingene.

 

Hvem kan reise på leir?

Alle er velkommen på leir. Du trenger ikke ha et bestemt livssyn for å reise på leir. Barn fra familier med andre religioner og trosretninger er velkomne, men må delta på samlinger på lik linje som andre barn og ledere på leiren.

Dersom du har et livssyn som trenger tilrettelegging med hensyn til mat, ønsker vi i det lengste å imøtekomme dette. Fint om det gis beskjed om dette ved påmelding.

Dersom barnet har et handikap som gjør at han/hun trenger hjelp eller veiledning gjennom dagen må barnet ha med seg ledsager. Ledsager betaler ingenting for leiren.

Mange barn reiser alene på leir, og gjennom samlinger og aktiviteter legges det opp til at barna skal danne nye vennskap og bli kjent med hverandre. Vi ber likevel om at dere opplyser om at barnet reiser alene i påmeldingen slik at vi kan ta hensyn til dette når vi setter opp hvem som skal sove sammen.

Har barnet store atferdsvansker er det fint om dette tas opp ved påmelding, slik at vi kan avtale hvordan det kan håndteres på best mulig måte.

 

Romfordeling

Vi ønsker at ungene selv skal bestemme hvem de skal sove på rom sammen med. Ved påmelding er det derfor mulig å skrive inn hvem de ønsker å bo på rom sammen med. De ulike leirstedene har ulikt antall sengeplasser på hvert rom, og det varierer fra 4 til 7 sengeplasser pr. rom. Vi imøtekommer ønsker så godt det lar seg gjøre, og barn som reiser sammen i større grupper enn det vi får plass til på ett rom vil alltid ligge på rom med minst en annen han/hun kjenner. Romfordelingen blir gjort før leiren starter, så derfor er det viktig å gi beskjed om eventuelle ønsker eller behov ved påmelding.

 

Hva skjer på leir?

De ulike leirene har litt ulik dagsrytme, men en typisk leirdag kan se slik ut:

 

Vekking (alle leirene våre har overnatting)

Frokost

Litt fritid

Bibelundervisning

Aktivitet

Lunsj

Aktivitet

Fellesaktivitet (gjerne ute)

Middag

Aktivitet

Kveldssamling

Alle barna inn på rom

Romlederrunde (romleder kommer inn og snakker med dem før de skal sove)

Internatvakt (vakt i gangen dersom barna skulle trenge noe i løpet av kvelden)

Om natten: Lederne sover jevnt fordelt på de enkelte gangene, så barna kan lett finne noen å henvende seg til under natten, dersom det skulle være behov for dette.

 

Kiosk

Samme hvilke aktiviteter og leker vi planlegger, så er kiosken alltid noe av det mest populære. Begge leirstedene har egne kiosker. Den vil være åpen 2-3 ganger i løpet av leiren. Av ulike årsaker har vi satt en maksgrense på 50 kr pr. besøk i kiosken på våre barneleirer. Man kommer altså langt med 100kr i løpet av en leir.

 

Kollekt

I løpet av en leir ønsker vi å ta opp en kollekt, eller en økonomisk gave, til arbeidet som Acta østfold gjør med leir. Disse pengene går til et aktivitetsfond som brukes til å kjøpe inn nye leker, materiell til hobbyaktivteter og andre ting som trengs på et leirsted. Kollekten tas normalt opp på avslutningsmøtet.

 

Leiroversikt

Leiroversikten finner du som en egen artikkel

Leirer i Østfold

 

Påmelding

Påmelding skjer på checkin.no. Du kan gå direkte inn her og søke etter leirnavnet eller på regionen for en fullstendig oversikt over alle leirer. Checkin er både et påmelding- og betalingssystem, så det er fint hvis du melder deltakerne på her. Har du problemer med påmelding, så er det bare å ta kontakt med regionskontoret.

 

Ledere på leir

Alle deltakerne får sin egen romleder som har et ekstra fokus på sine romdeltakere. Dette er som regel ungdomsledere i alderen 14-18 år. I tillegg har vi noen voksenledere og en hovedleder som har det overordnede ansvaret for leiren. For å skape en ekstra trygghet for barna, ledere og kanskje ikke minst foresatte så ønsker vi at det skal være «voksne på leir». Dette er voksne, gjerne besteforeldre, som har som oppgave å ha et ekstra fang å sitte på, gi litt trøst eller prate litt med ungene hvis de ønsker det. Dette har vist seg å være verdifullt på leir både for barna og de andre lederne.

 

Spesielle behov

Vi ønsker å kunne gjøre leiren best mulig for alle. Dersom ditt barn har behov for tilrettelegging eller har spesielle behov eller utfordringer for eksempel knyttet til mat, hjemlengsel eller å sove borte ber vi om at du opplyser om dette i påmeldingen. Hvis du ønsker det tar vi også kontakt når det nærmer seg leiren slik at vi kan snakke om hvordan vi lager en best mulig leir for ditt barn.

 

Økonomi

Vi ønsker at flest mulig skal få komme på leir og forsøker derfor å holde prisen så lav som mulig uten å gå for mye i underskudd. For at også de som ikke har råd til å reise på leir skal få mulighet har vi opprettet et leirstøttefond. Disse pengene går til å hjelpe barn som kommer fra familier med vanskelig økonomi til å komme på leir. I påmeldingen får du mulighet til å gi et valgfritt beløp til dette fondet under fanen «hjelp oss å hjelpe».

Leir er bedre sammen, ta med en venn – det kan lønne seg!

Deltakere som får med seg noen på leir som ikke har vært på leir på Sjøglimt eller Sauevika tidligere, kan bli med i trekningen av en gratis leir.

Ulike konsept-leirer

De fleste av våre leirer er «ordinære» i den forstand at temaet kun bestemmes ut i fra hvilken årstid leiren blir avholdt. Noen leirer har derimot et ekstra fokus og disse vil bli nevnt her;

 

Action: vi arrangerer to typer action-leirer. Den ene er for ungdommer fra 8. klasse og opp, mens den andre kaller Sauevika Camp og er for 2.-7. klassinger. På disse leirene legges det opp til litt høyere aktivitetsnivå og litt annerledes aktiviteter enn andre leirer. Blant annet kan vi ha vi ulike typer vannsport, overnatting ute og ulike lag-konkurranser.

Aktivitetsleir: Denne leiren har ekstra fokus på speiding, dans og fotball. Vi har unge ledere som f.eks har vært med på Acta Dansesatsning «Suburban» som koreograferer og lærer bort ulike danser og teknikker. Vi har også engasjerte fotballspillere som tilbyr fotballtrening med fokus på teknikk og fairplay samt engasjerende kamper underveis.

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, tanker, vil gi en tilbakemelding eller bare har lyst til å ta kontakt med noen av oss i Acta Østfold så er du hjertelig velkommen til det.

 

May Eriksrød Selle

Acta-leder
Acta – barn og unge i Normisjon

tel. 41374261
may.eriksrod.selle@normisjon.no

Dirk Cordier

Actaleder
Acta – barn og unge i Normisjon

dirk.cordier@normisjon.no

Julie Kvalevaag-Holm

Leirarbeider
Acta – barn og unge i Normisjon

jkh@normisjon.no

Stein joar Myrvang

Acta-leder
Acta – barn og unge i Normisjon

stein.joar.myrvang@normisjon.no

Eirik Fjeld

Actaleder
Normisjon region Telemark

tel. 91851143
eirik.fjeld@normisjon.no

Siri Hagen Rike

Ungdomspastor i Norkirken Vennesla
Normisjon region Agder

Iren Løberg Gilde

Acta-leder
Normisjon region Trøndelag

iren@actatrondelag.no

Kathy Celi

Acta-leder
Acta – barn og unge i Normisjon

kathy.celi@normisjon.no

Fredrik Tanke Arstad

Innsamlingsrådgiver
Medie- og markedsavdelingen

tel. 48006020
fredrik.arstad@normisjon.no

Ørjan Tinnen

Organisasjonsutvikler i Normisjon
Misjon i Norge

orjan@tinnen.no

Marit Elisabeth Berling

Skoleutvikler i Normisjon
Misjon i Norge

Sondre Bjåland Heimvoll

Controller
Økonomi- og administrasjonsavdelingen

tel. 48299201

Maren Christine Helmersen

Soul children-konsulent
Normisjon region Hordaland

Nora Borgen Hjorthaug

standansvarlig Kompis
Acta – barn og unge i Normisjon

tel. 48097209
nora.borgen.hjorthaug@normisjon.no

Ingrid-Christine Holt Brandt

Acta-konsulent (vikar)
Normisjon region Østfold

Marte Jerpstad

Soul Children-assistent
Acta – barn og unge i Normisjon

tel. 48995090
marte.jerpstad@normisjon.no

Sindre Horn

Ettåring
Medie- og markedsavdelingen

Pål Møll Abrahamsen

konfirmant og lags-konsulent
Normisjon region Agder

tel. 97577962
pal.moll.abrahamsen@normisjon.no

Pål Møll Abrahamsen

prosjektleder Gaming
Acta – barn og unge i Normisjon

tel. 97577962
pal.moll.abrahamsen@normisjon.no

Ragnhild Gjøvikli

ansvarlig Suburban Crew
Acta – barn og unge i Normisjon

tel. 95446627
ragnhild.gjovikli@normisjon.no

Siv Camilla Ottesen

Horve
Normisjon region Rogaland

Elise Frønsdal Øien

Leir og unge voksne, vikar
Normisjon region Rogaland

tel. 98216172
elise.fronsdal.oien@normisjon.no

Tone Julseth Ydstebø

Normisjon region Rogaland

Mari Strandberg

Soul Children-koordinator Agder
Normisjon region Agder

mari@soulchildren.no

Elisabeth Dørdal

vikarierende Actaleder
Normisjon region Agder

tel. 41543162
elisabeth.dordal@normisjon.no

Jon Syvert Hjemdal

ettåring
Acta – barn og unge i Normisjon

jon.syvert.hjemdal@normisjon.no

Ingvild Østby

ettåring
Acta – barn og unge i Normisjon

ingvild.ostby@normisjon.no

Dag William Haugeto Stang

Innsamlingsleder
Medie- og markedsavdelingen

tel. 92220644
dwhs@normisjon.no

Margrethe Kollerud Overskott

økonomi- og administrasjonskonsulent
Acta – barn og unge i Normisjon

tel. 47642580
mko@normisjon.no

Martin Lund

regionarbeider
Normisjon region Østfold

tel. 97062446
martin.lund@normisjon.no

Kristian Selbekk Lunde

Acta-konsulent
Normisjon region Østfold

tel. 97401443
kristian.lunde@normisjon.no

Hildegunn Vederhus

Dagleg leiar Fjordly ungdomssenter
Normisjon region Sogn og Fjordane

Jostein Bildøy

Regionleiar
Normisjon region Sogn og Fjordane

tel. 95191332
jostein.bildoy@normisjon.no

Arne Sæteren

Informasjonsmedarbeider
Medie- og markedsavdelingen

tel. 92245377
a.saeteren@normisjon.no

Silje Jortveit

Kontaktperson: Skoleinnsamling
Medie- og markedsavdelingen

tel. 40448220
silje.jortveit@normisjon.no

Eirik Kaasa

musikk-konsulent
Acta – barn og unge i Normisjon

tel. 93044369
eirik.kaasa@normisjon.no

Elina Ulrika Espeland

leirsjef KonfCamp
Acta – barn og unge i Normisjon

tel. 97814280
elina.espeland@normisjon.no

Hans Christian Andersen

Styreleder
Normisjon Eiendom AS

tel. 91372175

Ingrid Straume

Landansvarlig for India og Bhutan.
Misjon Internasjonalt

tel. 90559445
ingrid.straume@normisjon.no

Else Gurine Alne Stople

Stemnestaden
Normisjon region Rogaland

Solvor Kringeland Sundfør

Stemnestaden
Normisjon region Rogaland

Margrethe Sundvoll Aagenæs

Teamleder ledertrening
Normisjon region Rogaland

tel. 98216172
margrethe.sundvoll@normisjon.no

Marte Wormdal

kommunikasjonsansvarlig
Acta – barn og unge i Normisjon

tel. 99577742
marte.wormdal@normisjon.no

Irene Åtland

Barne-, ungdoms- og familiearbeider Norkirken Evje
Normisjon region Agder

tel. 90638432
ireneaatland@hotmail.com

Victoria Bø

Kommunikasjons- og markedsleder
Medie- og markedsavdelingen

tel. 92209457
victoria.bo@normisjon.no

Vibeke Normann

Nettredaktør i Agenda 3:16
Agenda 3.16

vibeke.normann@agenda316.no

Kjetil Vestel Haga

Generalsekretær
Generalsekretariatet

tel. 41201977
kjetil.vestel.haga@normisjon.no

Eivind Milton Saaghus

Økonomi- og administrasjonssjef
Økonomi- og administrasjonsavdelingen

tel. 90616887
eivind.saaghus@normisjon.no

Ida Bekkevahr Tobiassen Sundsdal

Styrer Åpen Barnehage Norkirken Nedenes
Normisjon region Agder

tel. 95123478
idabtobi@hotmail.com

Åge Nygård

Pastor Norkirken Mandal
Normisjon region Agder

tel. 41675610
aage.nygaard@normisjon.no

Rizgar Khurshid

Barne- og familiearbeider Norkirken Vennesla
Normisjon region Agder

tel. 47237162
riissck@gmail.com

Ole Martin Jansen

Ungdoms- og musikkpastor Norkirken Vennesla
Normisjon region Agder

tel. 99593938
olemartin@norkirkenvennesla.no

Pernille Galdal

Musiker Norkirken Kristiansand
Normisjon region Agder

tel. 48135534
pernille.galdal@gmail.com

Tuva Abrahamsen

Ettåring
Acta – barn og unge i Normisjon

tuva.abrahamsen@normisjon.no

Mikael Lindstrøm

Leirstedsansvarlig
Normisjon region Østfold

tel. 99551155
mikael@normisjon.no

Inga Lill Nyvoll

Kommunikasjonsrådgiver
Medie- og markedsavdelingen

tel. 47816503
inga.nyvoll@normisjon.no

Tore Giil Bjørsvik

Internasjonal leder. Landkontakt for Cuba, Ecuador og Kambodsja.
Misjon Internasjonalt

tel. 95273287
tore.bjorsvik@normisjon.no

Mirjam Artmark Aanensen

Landansvarlig for Bangladesh, Mali og Senegal
Misjon Internasjonalt

tel. 47447320
mirjam.artmark.aanensen@normisjon.no

Kjell Magne Sørumshagen

Økonomirådgiver
Økonomi- og administrasjonsavdelingen

tel. 92052544
kjell.magne.sorumshagen@normisjon.no

Heike Wallach

Husmor Fjordly Ungdomssenter
Normisjon region Sogn og Fjordane

Ruurd Hendrik De Vries

Eiendomsleder
Normisjon Eiendom AS

tel. 46448560
ruurd.devries@normisjon.no

Johanne Dirdal-Gustad

Kompis-konsulent
Acta – barn og unge i Normisjon

tel. 93679202
johanne.dirdal@normisjon.no

Marianne Næss Norheim

Landansvarlig for Aserbajdsjan og Nepal
Misjon Internasjonalt

tel. 47659603
marianne.naess.norheim@normisjon.no

Ingrid Kristine Melvær Vego

Acta-medarbeider (permisjon)
Normisjon region Østfold

tel. 46944092
ingrid@normisjon.no

Juliane Holmedahl Stikbakke

Soul Children-Konsulent (sykmeldt)
Acta – barn og unge i Normisjon

Anita Næss Thorängen

Daglig leder
Galleri Normisjon

tel. 99591168
anita@normisjon.no

Anne-Kirsti Syverstad Ulseth

Acta medarbeider
Normisjon region Østfold

tel. 97073979

Ann Kristin Ruud

Konsulent, giverpleie og abonnementservice Agenda 3:16
Medie- og markedsavdelingen

tel. 45213689
akr@normisjon.no

Kirsti Byberg

Horve
Normisjon region Rogaland

Åge Løsnesløkken

Pastor Norkirken Grimstad
Normisjon region Agder

tel. 99085690
age.losneslokken@normisjon.no

Ove Kleveland

Pastor Norkirken Hald
Normisjon region Agder

tel. 94007263
ove@norkirkenhald.no

Ola Muan

Administrasjonsleder
Normisjon region Trøndelag

tel. 40448870
ola.muan@normisjon.no

Sølvi Tafjord

Administrasjonskonsulent Soul Children
Acta – barn og unge i Normisjon

tel. 47174476
solvi@soulchildren.no

Lene Ruud Hansen

Danse-/Ungdomskonsulent
Acta – barn og unge i Normisjon

tel. 47089839
lene.ruud.hansen@normisjon.no

Kjetil Viland

Fellesskapsutvikler Iveland
Normisjon region Agder

tel. 97693995
kjetil.viland@gmail.com

Aud Vihovde Hoftun

Fermate, Kvinnearbeidet
Normisjon region Rogaland

Olav Vold

Rådgiver
Økonomi- og administrasjonsavdelingen

tel. 41604902
Olav.Vold@normisjon.no

Ingvild Simonnes

Barne- og ungdomspastor Norkirken Nedenes / Barnehagelærer Åpen Bhg Nedenes
Normisjon region Agder

tel. 97142598
ingvildsimonnes@gmail.com

Santiago Francisco Valdez Cevallos

innvandrerpastor Norkirken Vennesla og Mangfold prosjektleder i Acta Agder
Normisjon region Agder

tel. 45804246
santivaldez@gmail.com

Kristian Jaklin Lande

Misjonær / Fellesskapsutvikler Byremo
Normisjon region Agder

tel. 45224633
krlande@gmail.com

Morten Høie

Acta Ledertrener og Soul Children-kontakt / Ungdomspastor Norkirken Grimstad
Normisjon region Agder

tel. 40461199
morten.hoie@normisjon.no

Erik Albert

Pastor Norkirken Kristiansand
Normisjon region Agder

tel. 48895891
erik.albert@normisjon.no

Terje Olafsen

Forkynner
Normisjon region Telemark

tel. 91606065
terje@aleto.no

Wenche Bjørknes

Bestyrer/kokk på Sjøglimt
Normisjon region Østfold

tel. 95757610
wenbjo@hotmail.com

Ingrid Johannessen

Økonomi- og administrasjonskonsulent (Permisjon)
Acta – barn og unge i Normisjon

ingrid.johannessen@normisjon.no

Sverre Fjeldberg

Regionleder
Normisjon region Østfold

tel. 95102230
sverre@normisjon.no

Therese Andreassen

Acta-leder
Normisjon region Øst

Mary Elizabeth Kolsrud

Student/Ungevoksne-arbeider
Normisjon region Hordaland

mary.kolsrud@normisjon.no

Svein Høysæter

Rådgiver
Normisjon region Hordaland

svein.hoyseter@normisjon.no

Jann Even Andresen

Lederteam
Misjon i Norge

tel. 95234005
jea@salemmenighet.no

Jeanett Habbestad

Normisjon region Rogaland

tel. 98216160
jeanett.habbestad@normisjon.no

Rune Breivold Haugen

Pastor, Norkirken Melhus
Normisjon region Trøndelag

tel. 40448874

May Solveig K. Slåtsveen

Normisjon region Øst

ms.kisen@gmail.com

Asbjørn Smeland

Acta Student- og ungdomskonsulent
Normisjon region Agder

tel. 92693014
asbjorn.smeland@normisjon.no

Vegard Tennebø

Lederteam
Misjon i Norge

tel. 90642084
vegard.tennebo@normisjon.no

Ingebjørg Berstad Torp

Lederteam
Misjon i Norge

tel. 90543423
ingebjorg.berstad.torp@normisjon.no

Margrethe Kollerud Overskott

Normisjon region Øst

tel. 47642580
mko@normisjon.no

Johannes Vålandsmyr

Fellesskapsutvikler / Forkynner
Normisjon region Agder

tel. 48198850
johannes.valandsmyr@normisjon.no

Ole Jakob Pedersen

Acta Leir- og ungdomskonsulent
Normisjon region Agder

tel. 91192483
ole.jakob.pedersen@normisjon.no

Kristine Kjetså-Norum

Acta Leir- og barnekonsulent
Normisjon region Agder

tel. 97082850
kristine.kjetsaa-norum@normisjon.no

Marianne Fjell

Acta Familiekonsulent
Normisjon region Agder

tel. 92644221
marianne.fjell@normisjon.no

Petter Piita Flåt Isaksen

Normisjon region Øst

tel. 97116946
petter_isaksen@hotmail.com

Daniel Skjøtskift Johannessen

Normisjon region Øst

daniel.Johannessen@normisjon.no

Lena Schaal Tytland

Leir, administrasjon
Normisjon region Rogaland

lena.schaal@normisjon.no

Sigrid Flesjå Olsen

prosjektleder, programavdeling
Acta – barn og unge i Normisjon

tel. 93414853
sigrid.f.olsen@normisjon.no

Kristian Bjørkhaug

Regionleder
Normisjon region Hordaland

tel. 90628975
kristian.bjorkhaug@normisjon.no

Randi Sivertsen

Markeds- og opplagsansvarlig
Agenda 3.16

tel. 48869171

Audun Krarup Jonassen

Normisjon region Nordland

tel. 91758003
audun@normisjon.no

Ådne Berge

Normisjon region Rogaland

tel. 93049827
adne.berge@normisjon.no

Kristin Wennemo Malmin

Redaktør
Agenda 3.16

tel. 47489099
kwm@agenda316.no

Åsmund Bjørnstad

Regionarbeider
Normisjon region Østfold

tel. 90079700
asmund@normisjon.no

Kristian Øgaard

daglig leder
Acta – barn og unge i Normisjon

tel. 95901787
kso@normisjon.no

Hans Jørgen Grenebrant

Bestyrer/kokk på Sauevika
Normisjon region Østfold

tel. 46836188
jorgen@normisjon.no

Thomas Hammer

Acta-leder
Normisjon region Hordaland

thomas.hammer@normisjon.no

Espen Klingsheim

Vaulali
Normisjon region Rogaland

tel. 99315458
post@vaulali.com

Torgeir Frøsøye

Regionleder
Normisjon region Møre

tel. 91691674
torgeir.frovik.frosoye@normisjon.no

Håvard Monsen

Normisjon region Oppland

tel. 40415030
hm@tvemo.no

Pål Juveth Johansen

Normisjon region Oppland

tel. 40415020
post@kirketeigen.no

Solveig Gjesdal

Normisjon region Oppland

tel. 99260678
solveig.gjesdal@normisjon.no

Elisabeth Frafjord Torp

Normisjon region Oppland

tel. 98452082
elisabeth.f.torp@normisjon.no

Kristina Madina Næss Thorängen

Normisjon region Øst

tel. 93281347
kmnt@normisjon.no

Eva Stavseth Langseth

Dagleg leiar Holmely Omsorg og retreat
Normisjon region Sogn og Fjordane

tel. 93423300
holmely@normisjon.no

Marte-Iren Lade

Dagleg leiar Fjordly Ungdomssenter
Normisjon region Sogn og Fjordane

tel. 57853225
fjordly@normisjon.no

Veronica Berg

personalleder
Acta – barn og unge i Normisjon

tel. 48093803
veronica.berg@normisjon.no

Kristine Hjellen

Barnekonsulent
Acta – barn og unge i Normisjon

Marianne Frivold

Menighetsarbeider Norkirken Mandal
Normisjon region Agder

tel. 90165807
marianne.frivold@normisjon.no

Kristian Nesbu Vatne

Pastorteam Norkirken Vennesla
Normisjon region Agder

tel. 97580385
kristian@norkirkenvennesla.no

Marte Rebecca Håkerud

Normisjon region Oppland

tel. 90959692
mrh@normisjon.no

Ingrid Straume

Internasjonal konsulent
Acta – barn og unge i Normisjon

tel. 90559445
ingrid.straume@normisjon.no

Jostein Larsen

administrasjonsleder
Acta – barn og unge i Normisjon

tel. 99027992
jostein.larsen@normisjon.no

Notto Inge Flaat

Pastor Norkirken Nedenes / Leder Fermate Sør / Forkynner
Normisjon region Agder

tel. 45393142
inge.flaat@normisjon.no

Martin Olsen

Normisjon region Hordaland

martin.olsen@norkirken.no

Sveinung Notvik

Vaulali
Normisjon region Rogaland

tel. 99315458
post@vaulali.com

Gunn Bjørg Slåtto

Stemnestaden
Normisjon region Rogaland

tel. 92094785
gunn.bjorg.slatto@normisjon.no

Karstein Edgar Evensen

Regionleder
Normisjon region Nordland

tel. 45615683
karstein.evensen@normisjon.no

Stine Hopland

Actaleiar
Normisjon region Sogn og Fjordane

tel. 92046349
stine.hopland@normisjon.no

Per Arne Gjerdi

Journalist
Agenda 3.16

tel. 45213488
per.arne.gjerdi@agenda316.no

Torunn Hvale Melbø

Grafisk designer
Agenda 3.16

tel. 97169322
torunn.hvale@agenda316.no

Tor Bringaker

Normisjon region Vestfold/Buskerud

tel. 45869863

Elisabeth Nilsen

Organisasjonssekretær
Økonomi- og administrasjonsavdelingen

tel. 45213471
elisabeth.nilsen@normisjon.no

Boe Johannes Hermansen

Misjonskonsulent
Normisjon region Østfold

Carl Olav Gram Førrisdahl

Normisjon region Øst

tel. 93263679

Monica Borstad

Normisjon region Øst

tel. 97723967
monica.marie.borstad@gmail.com

Bjørn Roger Karlsen

Forkynner
Normisjon region Trøndelag

tel. 91759800
bjoe.karlsen@gmail.com

Torleif Tveten

Driftsansvarlig
Normisjon Eiendom AS

tel. 46448670
torleif.tveten@normisjon.no

Svein-Tony Gårdsø

Normisjon region Vestfold/Buskerud

tel. 95336440
svein.tony.gardso@normisjon.no

Gunn-Marit Selle

Normisjon region Telemark

tel. 92840659
gunn.marit.selle@normisjon.no

Ragnhild Hiis Ånestad

Soul Children-leder
Acta – barn og unge i Normisjon

ragnhild.hiis.anestad@normisjon.no

Birgit Nersten Lopacki

Journalist
Agenda 3.16

tel. 48869180
birgit.lopacki@agenda316.no

Hanne Liv Gryting

Grafisk designer
Medie- og markedsavdelingen

tel. 97085964
hanne.liv.gryting@normisjon.no

Lill Tove Lunheim

Normisjon region Nordland

tel. 40437692
lill.tove.lunheim@normisjon.no

Thomas Thesen

Regionleder
Normisjon region Rogaland

tel. 90065363
thomas.thesen@normisjon.no

Kenneth Kolltveit

Ledertrening
Normisjon region Rogaland

tel. 47335574
kenneth.kolltveit@normisjon.no

Line Marie Løge

Normisjon region Rogaland

Per Erik Askedal Olsen

Pastorteam Norkirken Vennesla
Normisjon region Agder

tel. 95232913
peolsen@me.com

Anne Honnemyr

Leder pastorteam Norkirken Vennesla
Normisjon region Agder

tel. 99392404
anne@norkirkenvennesla.no

Gunhild Ingrid Aabel

Forkynner
Normisjon region Agder

tel. 47805544
gunhild.ingrid.aabel@normisjon.no

Kjersti Hausberg Bjerga

Leir, Stemnestaden
Normisjon region Rogaland

tel. 93833150
kjersti.bjerga@normisjon.no

Lina Fisk Eide

Fellesskap og ledertrening
Normisjon region Rogaland

tel. 40470529
lina.fisk.eide@normisjon.no

Solveig Haugen Tusvik

Normisjon region Oppland

tel. 90982114
solveig@tusvik.net

Else Kari Bjerva

Personalleder
Personalseksjonen

tel. 90758021
else.kari.bjerva@normisjon.no

Unni Lisbeth Sæves Vignes

Kvinnearbeidet
Normisjon region Rogaland

tel. 98216146

Gunnar Urstad

Regionlederteam - Administrasjon, økonomi og personal
Normisjon region Agder

tel. 48114910
gunnar.urstad@normisjon.no

Lillian T. Ottersen

Kontorfullmektig
Normisjon region Telemark

tel. 35522878
lillian.ottersen@normisjon.no

Morten Barth-Hansen

Databaseansvarlig
Økonomi- og administrasjonsavdelingen

tel. 92451140
morten.barth-hansen@normisjon.no

Hilde Ruth Haanes Halvorsen

Misjonær / Forkynner
Normisjon region Agder

tel. 95065521
hilde.halvorsen@normisjon.no

Alf Halvorsen

Misjonær / Forsamlingsleder Lyngdal / Forkynner
Normisjon region Agder

tel. 41284641
alf.halvorsen@normisjon.no

Arne Inge Vålandsmyr

Forkynner
Normisjon region Agder

tel. 90766458
arne.inge.vaalandsmyr@normisjon.no

Torunn Fjelde Hansen

Fellesskap og ledertrening
Normisjon region Rogaland

tel. 95932283
torunn.fjelde.hansen@normisjon.no

Inge Morten Paulsen

Alpha
Normisjon region Rogaland

tel. 41321901
imp@normisjon.no

Roar Flacké

Distriktsleder
Normisjon region Rogaland

tel. 90600239
roar.flacke@normisjon.no

Kørner Høie

Stemnestaden, Fellesskap
Normisjon region Rogaland

tel. 98216182
korner.hoie@normisjon.no

Bodil Valle Høie

Stemnestaden
Normisjon region Rogaland

tel. 97589956
bodil.hoie@normisjon.no

Hans Høie

Horve
Normisjon region Rogaland

tel. 92260366
horve@normisjon.no