Gratis kurs om Aldri Alene

Invitasjon

Vi i Acta Øst og Østfold inviterer alle våre lokallagsledere og andre som er interessert til en gratis kurskveld om undervisningsopplegget «Aldri alene» med Tonje Teistedal.
Tonje er Acta sin representant i arbeidsgruppen som lager Aldri Alene og kan derfor dette opplegget ut og inn. Hun har også testet og brukt det i region Agder der hun jobber.

Tid: 9. september, kl. 18.00 – 20.00
Sted: Acta sentralt, Linstowsgate 3, 0166 Oslo, 6 etg.
Påmelding til Anne-Kirsti Ulseth på anne-kirsti@normisjon.no
Påmeldingsfrist fredag 4. september.

På kurset vil Tonje gå igjennom konseptet, vise en samling og gi smakebiter fra pakke 2 og 3.

For mer info om «Aldri alene», les videre på denne siden eller se HER på Actas nettside. Lenger ned på siden kan du også se hvordan man kan bruke «Aldri alene» på zoom hvis man ikke kan møtes fysisk.

Aldri Alene kan kjøpes HER i Acta sin nettbutikk.
Godkjente lokallag i Acta kan søke om prosjektstøtte til pedagogisk trosopplæringsmateriell.
Dette gjøres i MinSide når årsrapporten er levert inn og godkjent regionalt.

Her kan dere se introfilmen:

Hva er Aldri Alene?

Trosopplæring for tweens (10–14 år)

Målet med Aldri Alene er å skape trygge rom der tweens kan kjenne med hele seg at de har en identitet som Guds barn. Noen stikkord er: «fellesskap og relasjoner», «trygg hverdagstro på Jesus» og «selvbilde». «Aldri alene» utvikles av Acta i samarbeid med Søndsagsskolen Norge, NLM Ung, Blå Kors og NLA Høyskolen.

Bruksområder og format

«Aldri alene» er et fleksibelt opplegg til bruk i klubb, i kor og på leir. Formatet er digitale halvårspakker som inneholder filmer, samlinger, «tweenshefte» og et eget magasin til de voksne hjemme («Mellomrom»). I tillegg følger gode pedagogiske lederressurser med, blant annet fellesskapsbyggende aktiviteter, musikk og fagstoff. «Aldri alene» kan bli brukt som et frittstående opplegg, eller som en del av annen undervisning.

Aldri Alene kommer ut som halvårspakker med opplegg for 10 samlinger. Til hver pakke følger det 10 «Mellomrom» og 50 deltakerhefter (5 pr. deltaker). Om en trenger flere kan man bestille akkurat det antallet man ønsker i nettbutikken.

Respons fra testgrupper

Alina på 12 år sier: 

«Syns det var spennende med filmen og at vi kunne svare med emoji. Det er ikke alltid så lett å sette ord på det man tenker og da var det fint å bruke dem»

Linda Aaberg, leder for Tweensarbeidet i Norkirken Grimstad sier: 

«Vi prøvde ut første kapittel forrige torsdag, og det var veldig spennende! Vi satt oss godt inn i materiellet i forkant og opplevde at det var en utrolig fin sammenheng og helhet når man brukte lekene sammen med det andre opplegget. VI brukte en del tid på leker, det mykner tweensene og stemningen i starten. (…)

Det var en kort og fin film med gode spørsmål. Fint å kunne bruke emoji, vi lurte på om det ble unaturlig, men det opplevdes veldig bra og alle så ut til å like det! Særlig for dem som ikke er så glad i å snakke! Det var også artig å bruke bevegelser til bibelverset- de engasjerte seg i det!  (…)

En noe annerledes måte å samtale med dem på, men vi syns det var fint. I etterkant når vi satt og spiste litt begynte de å spørre om flere andre ting, og vi fikk en opplevelse av at dette opplegget var et fint utgangspunkt for å dra praten videre. Det er jo ekstra viktig i denne alderen at de opplever relasjoner til lederne som gjør at de blir trygge på å kunne åpne seg når de trenger det. Vi opplevde det veldig bra!»

Pakkene

Aldri alene skal bestå av totalt seks pakker, hvorav to av de er ute nå.
Disse kan kjøpes HER i Acta sin nettbutikk.
Godkjente lokallag i Acta kan søke om prosjektstøtte til pedagogisk trosopplæringsmateriell.
Dette gjøres i MinSide når årsrapporten er levert inn og godkjent regionalt.

Det kan være lurt å starte med Pakke 1, da denne introduserer en del verktøy og arbeidsmåter som brukes videre i de påfølgende pakkene. Videre er det en naturlig utvikling i tema gjennom de påfølgende utgivelsene, men en må gjerne velge sine egne utgivelser og rekkefølge ut ifra lokale forhold eller egne referanser.

Du kan lese litt mer inngående om de ulike pakkene her:

Pakke 1
Denne inviterer tweens og ledere inn i Aldri Alene universet og etablerer startstedet for en felles vandring. Her blir vi blant annet kjent med «emojis», «fargebønnen» og «fargeboka», som vil følge konseptet gjennom episodene og sesongene som kommer. Vi anbefaler derfor alle å begynne med denne.
Litt om temaene i pakke 1:

  1. Bibelen er den store fortellingen om Gud og meg. Jeg kan være sammen med Gud gjennom Bibelen.
  2. Jeg er skapt til fellesskap med Gud.
  3. Jesus er Guds lys hos meg.
  4. Jesus, min venn på ordentlig.
  5. Gud har en annerledes skatt til oss.
  6. Hvordan kan vi se og oppdage skattene Gud har for oss?
  7. Gud kan hjelpe oss når vi skal velge.
  8. Når jeg har gjort noe galt kan jeg få tilgivelse og starte på nytt.
  9. Gud er evig. Jeg kan stole på ham alltid, og overalt.
  10. Når jeg følger Jesus, har jeg livets lys.

Pakke 2
Det andre semesteret i tweensopplegget Aldri Alene har overskriften «Guds gaver».

«Vær ikke bekymret for noe», leser vi i Matteusevangeliet kapittel 6. Når Gud har omsorg for fuglene under himmelen og liljene på marken, hvor mye mer skal vi ikke kunne stole på at Gud gir sine barn det de trenger?

Gjennom de neste ti samlingene ønsker Aldri Alene å hjelpe barna med å få øye på noen av Guds gaver: Kroppen vår, naturen rundt oss, talentene våre og det daglige brød. Men den største gaven av alle, er fellesskapet vi kan ha med ham som er den store Giveren. Alt annet som vi trenger for å leve, er gaver gitt av ham.  Vi vender oss til Gud som vår far, som vet hva vi trenger før vi ber om det. Derfor blir også Herrens bønn naturlig nok sentral i opplegget dette halvåret.

Guds gaver kan misbrukes. Da går det galt. Gjennom semesteret vil vi også gjøre barna oppmerksomme på hvor ille det går når menneskene tar seg til rette og misbruker Guds gaver. Han som har gitt oss gavene, vil også veilede oss i hvordan vi skal bruke dem rett.

Den svenske teologen Magnus Malm sier at det dypest sett bare finnes to måter å leve på: Å jage eller å ta imot. Som kristne skal vi få slippe å jage etter alt reklamen og verden rundt oss sier at vi «trenger» eller «fortjener».  Gjennom filmer, lek, samlingsstunder, aktivitetshefter og bønnevandringer ønsker Aldri Alene å oppmuntre barna til å leve sine liv som mottagere, i tillit og takknemlighet til ham som gir oss det vi har behov for.

Aldri Alene på Zoom

Aldri Alene kan også brukes i koronatider, og i andre sammenhenger hvor en ikke kan samles fysisk. Se denne videoen og finn ut hvordan man kan ha opplegget via Zoom.