Novemberbrev 2020

Kjære lokallagsleder!

Det går raskt mot semesteravslutning for de fleste barne- og ungdomslag, og dermed tid for årsrapport for 2020.
Her kommer en viktig melding!

Dette året har vært et annerledes år som har påvirket arbeidet i større eller mindre grad. For noen av dere har situasjonen resultert i langt færre betalte medlemskap en normalt. For å bøte på dette er det en mulighet å bruke MinSide til å sende ut betalingslenker for medlemskap via sms eller epost. Om dette er aktuelt for deres del, må dere avgjøre selv. Men for mange vil det sikkert være ok å betale en kontingent for 2020 på kr 50,-, til tross for lavere aktivitet i år. Med flere betalende medlemmer vil dere sikre at dere får mer støtte til å drive arbeidet videre, også for neste år. Vi håper på mer normale tilstander i slik at vi kan møtes slik vi pleier.

Beskrivelse av hvordan en sender ut betalingslenker finner du her. https://fellesskapet.no/wiki/1021/

For å være støtteberettiget gjennom levering av årsrapport, gjelder de samme reglene som tidligere år. Derfor er det viktig å ha kontroll på følgende detaljer FØR nyttår er:

  • At deltagere har betalt medlemskontingent på min. 50,- for 2020
  • At lag der 4 eller fler er fylt 15 år i 2020 (født i 2005 eller før) må ha styre valgt av og blant medlemmene og ha avholdt årsmøte.
  • At laget har et regnskap som synliggjør; innbetalt medlemskontingent og mottatt støtte.
  • Navn, gateadresse med husnummer og fødselsår for alle medlemmer som har betalt medlemskontingent (Alle Oslo-lag må ha full fødselsdato for sine medlemmer (dd.mm.åå))

Se nærmere beskrivelse i vedlegget!

Vi heier på dere!

Hilsen oss i Acta