Acta lederfokus

Acta Lederfokus er en filmbasert ledertreningsressurs. Her får du 10 filmer som tar for seg ganske mange ulike temaer som vi tror er viktig å ha med seg på veien som ledere. Filmene er korte og det er fordi vi tror at den beste læringen skjer gjennom aktivitet, praktiske oppgaver og samtaler.  

Denne ressursen kan brukes i sin helhet som et kurs med ti samlinger, eller du kan bruke en enkeltstående film om du kun vil snakke om ett tema, for eksempel før en leir. Alle samlingene er bygd opp på samme måte hver gang. Om du har mulighet anbefaler vi å avslutte samlingene med å spise sammen. Dette er med på å bygge godt fellesskap!  
 
Rekkefølgen på temaene er satt opp slik fordi vårt utgangspunkt for å være ledere er at vi først og fremst er Guds barn – med hele oss, med alt vi er fornøyd med og ting vi synes er vanskelig. Derfor starter vi med lederrollen, og så Gudsbilde, selvfølelse og selvtillit, og avslutter med å snakke om hvordan vi kan vare lengst mulig – som disippel og leder. 
 
Vi håper Acta Lederfokus kan bidra til at dere som ledergjeng blir bedre kjent, blir tryggere på hverandre og tryggere i rollen som leder. Vi håper også at dere lærer noe nytt – om tro, dere selv eller om lederskap! Husk at vi aldri blir ferdig utlært, verken som disipler eller ledere. Det er godt å hvile i, og spennende å ha med seg i ledertreningen – både for erfarne og mindre erfarne ledere.  

Temaene er:

#1 Hvorfor leder?

#2 Gudsbilde

#3 Selvfølelse/ selvtillit

#4 Et liv i relasjoner

#5 Mangfoldige team

#6 Makt og gode grenser

#7 Trosforsvar

#8 Gi det videre

#9 Integritet

#10 Verktøy for å vare

Ressurshefte

Sammen med filmene får du et ressurshefte med ulike elementer til å gjennomføre en hel samling. Du kan bruke alle eller plukke ut noen ut fra tid og ønske.

Alle samlingene inneholder:

Mål for samlingen

Bønn

Aktiviteter/ leker

Bibeltekst

Introduksjonsspørsmål til film

Film

Spørsmål til gruppesamtale

Case til gruppesamtale

Praktisk oppgave til tema

Evaluering av samlingen

Avslutningsbønn

Hvor kan du få tak i det?

Alle innmeldte Actalag får kjøpe Lederfokus til kr 750, ta kontakt med oss på acta@normisjon.no hvis du ikke har mottatt info om rabattkode.

Vi deler samling 1 åpent, så du kan få et inntrykk av opplegget.