Acta Lederfokus, samling 1

Hvorfor leder?

Mål  
Å forstå hvilken makt vi innehar som ledere, at tjenende lederskap gagner alle og at vi trenger ulike mennesketyper som ledere i fellesskapene våre.  

Bønn  
Kjære Gud, takk for at du er midt iblant oss og vet hvordan vi har det. Vi ber deg om at vi kan forstå mer av hvem du er og hvordan vi kan være gode ledere som peker på deg. Hjelp oss til å lære noe nytt i dag. Amen.  

Aktivitet – 52 plukk opp

Mål med aktiviteten: Forstå dynamikken med et fellesskap. 

Du trenger: Et område å kaste en kortstokk utover på. 

Tid: 5–10 min  

Forberedelse og tips: Ha i bakhodet hvordan denne aktiviteten kan brukes som eksempel etterpå i gruppesamtale.

Gruppestørrelse: 3–10 personer. Hvis dere er flere enn 10 personer, bruk flere kortstokker. 

 Regler og gangen i leken Den som leder samlingen hiver ut 52 kort (en kortstokk) på gulvet og sier «nå skal vi plukke opp disse». Legg merke til hvem som bidrar og ikke, og snakk om hvorfor deltakerne valgte som de gjorde. Du som hovedleder blir selv med og plukker opp. 

Refleksjon etter leken:

 •  Hvem plukker opp?
 • Hvem ser på?  
 • Hva tenker de om at du er med og plukker opp kort?  

Aktivitet – Telling, med og uten leder 

Mål: Forstå hvorfor vi trenger en leder. 

Du trenger: Et område hele gruppa kan bevege seg på 

Tid: 5–10 min  

Forberedelse og tips: Tenk over hvem du velger som leder. 

Gruppestørrelse: 10–15 personer 

Regler og gangen i leken:  

Gå rundt på gulvet som «en saueflokk», altså uten noe mønster. Dere skal telle et og et tall, fra 20 til 1. Men bare en person skal si et tall om gangen. (Om det blir for lett med 20 til 1, be de å telle ned fra 40, om det blir for vanskelig: 1–20.) Dersom to sier samme tall på likt, må dere begynne på nytt igjen.  Hvor lang tid bruker dere på å få det til?  

Gjør så samme øvelse, men hvor en person blir pekt ut til leder for gruppa og skal lede de andre til å få det til. Hvor lang tid bruker dere på å få det til nå? 

Refleksjon etter leken:

 • Hva forteller denne leken oss om ledelse? 

Til den utvalgte lederen: 

 •  Liker du å lede?  
 • Hvorfor/hvorfor ikke?  

Til gruppa: 

 • Liker du å bli ledet?  
 • Hvorfor/hvorfor ikke? 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

Bibeltekst:  

Mark 10, 35–46  

Oppfordre deltakerne til å ha med bibel og slå opp når det leses. 

Introduksjonsspørsmål til filmen:  

Hvem er du et forbilde for?   

Film: 

Vis film: «Hvorfor leder?» 

Se filmen her

Gruppesamtale: 

 •  Husker du første gang noen spurte deg om å være leder? Hvordan opplevdes det?  
 •  Hvorfor er du leder?  
 •  Hvordan kan vi være tjenere for de vi er ledere for?  

Case:  

Lars er beskjeden, stille og tør ikke stå foran klassen og snakke høyt. Presten vurderer å spørre Lars om å være leder på konfirmantleir. Argumenter for og imot om Lars bør være med som leder og hvilke oppgaver Lars kan ha ansvaret for?   

Praktisk oppgave:

Bruk denne tiden på å rydde eller vaske noe man sjelden får tid til ellers. Snakk om at disse kjedelige/usynlige oppgavene er med på å skape kultur som bærer preg av tjenende lederskap.  

Evaluering av samlingen:  

 • Dette lærte jeg 
 •  Dette synes jeg var utfordrende. 
 •  Dette kan jeg bli bedre på.  

Bønn:  
Gode Gud, takk for at du kan bruke alle mennesker til å fortelle om deg og til å være ledere. Takk for at du ikke bryr deg om hva vi ikke kan, men at du kan bruke alle mennesker uansett hvordan vi føler oss. Amen.