Korona…

Koronatider er tider med mange krevende utfordringer, men også med positive muligheter!

På denne siden har vi samlet en del ressurser vi håper kan hjelpe til så mulighetene kan få vokse frem og bære gode frukter innenfor de rammene som til enhver tid er gjeldende!

Rammene kan variere i stor grad regionalt og lokalt omkring i Norge. Dette gjør det vanskelig å gi en ensartet, nasjonal veiledning. Det er imidlertid viktig, slik vi hele veien har anmodet om, at dere avstemmer arrangement og vurderinger av gjennomføring mot lokale smittevernsregler i den aktuelle kommune. Så hold dere løpende orientert om de lokale smittevernsreglene som gjelder hos dere.

Helsenorge har gode oversikter på sine nettsider. De her også en oversiktsside over kommuner, denne kan hjelpe folk lettere å komme dit relevant informasjon finnes.

Normisjon har sin egen veileder, den finner dere her.

Sommerleir – hva vet vi nå?

LNU har samlet retningslinjer for sommerleirer o.l.

Les mer

Read article "Sommerleir – hva vet vi nå?"

Smitteveileder fra LNU

LNU og Frivillihet Norge har laget en god smittevernveileder for frivillige organisasjoner.

Read article "Smitteveileder fra LNU"

Smitteveileder Korforbundet

Read article "Smitteveileder Korforbundet"

ACTA – INPUT

Her finner du alt ifra tips til hobbyaktiviteter, trospraksiser og andakter! Vi håper det kan skape inspirasjon og fellesskap! (Har også vært delt i sosiale medier.)

Read article "ACTA – INPUT"

Tips til lokallag

Acta i koronaens tid. Hvordan kan vi samles når vi ikke kan samles?

En tips-side

Read article "Tips til lokallag"

Korona-spilleliste

Her finner du et utvalg videoer i "koronatider" fra Soul Children.

Read article "Korona-spilleliste"

Informasjon fra Norges Kristne Råd

Norges Kristne Råd gir her en god veiledning i form av "smittevernregler".

Read article ""

Smittevern for musikkøvelser

Veilederen er utarbeidet for at musikkøvelser kan gjennomføres på en forsvarlig og akseptert måte.

Les mer

Read article "Smittevern for musikkøvelser"