Høstgaven 2022

I høst arrangerte vi i Acta – barn og unge i Normisjon, med gründer Ragnhild Hiis Ånestad og Oslo Soul Children i spissen; The International Soul Children Festival. Her møttes over 1500 barn og unge i Oslo Spektrum, og var med å fylte Oslos gater med god stemning, sang og lovprisning til Jesus Kristus.

Soul Children har vært viktig for meg og min relasjon med Gud. Bevegelsen er et unikt fellesskap som heier på – og ser hverandre.

Festivalmedarbeider Marte Jerpstad

Korbevegelsen som startet med ett kor, har vokst seg stor og har i dag 300 lokale kor i hele verden. 150 av disse korene er spredt utover Norge. Arbeidet vokser stadig utover Norges grenser. I Ecuador er det i dag over 15 kor. Bevegelsen har vært med å skape et trygt samlingspunkt for flere tusen barn og ungdommer. Soul Children treffer ungdommene med deres eget uttrykk og med tydelig Jesus-fokus. Dette gjør at mange får sitt første møte med kristen tro gjennom dette arbeidet.

Marte Jerpstad er i dag med som lokal leder i Soul Children. Hun så tidlig opp til storesøskene som fikk lov å være med å synge i koret, og beskriver det selv som at hun vokste opp i koret. I 2010 ble hun med som deltaker, og årets festival ble den 8. festivalen hennes som deltaker/leder.

Jeg er så takknemlig for at barn og ungdom kan få oppleve det jeg har opplevd i Soul Children – familien. En hel bevegelse som samles og er en stor familie. Det har vært viktig for meg, og er med å definere hvem jeg er i dag og min relasjon med Gud, forteller Jerpstad.

Acta – barn og unge i Normisjon ser hvor viktig det er med lokale felleskap. Vi trenger din hjelp for å nå ut til flere barn og unge. Sammen kan vi skape livsforvandlende arenaer hvor barn og unge kan bli kjent med Jesus Kristus.