Leirklubben

Acta Agder anbefaler alle å melde seg inn i leirklubben, det koster 100,- per år, og da får du kr. 150,- til 200,- i avslag pr leir innenfor samme kalenderår. Medlemskap i leirklubben gir oss tilgang til økonomiske støttemidler slik at vi kan drive enda mer og bedre leir!

Leirklubben i Agder er for deg som reiser på leir blant annet på Eikely, Skogtun og Vigmostadhytta. Dette er en klubb som gir deg fordeler, og som gjør leirene våre bedre. Du kan melde deg inn i leirklubben når du melder deg på leir. Det vil si at du da betaler leirkontingent + medlemskontingent for leirklubben. Siden du får rabatt fra første leir vil denne leiren totalt sett bli 100 kroner billigere enn ordinær pris. Er du på flere leirer det samme året vil du få 150-200 kr i rabatt for hver leir.

Eksempel: En leir som koster 950 kr ordinært vil koste 850 kr for de som melder seg inn i leirklubben og 750 kr for de som allerede er medlemmer. Leirklubben får økonomisk støtte fra Frifond basert på antall medlemmer, så jo flere medlemmer vi har, jo mer støtte får vi.

Støtten bruker vi på å styrke leirarbeidet vårt. Dette gjør vi blant annet ved å ruste opp leirstedene, kjøpe inn utstyr og aktiviteter til leirene og lage materiell som faller medlemmene til gode.