Leirklubben

Acta Agder anbefaler alle å melde seg inn i leirklubben, det koster 100,- per år, og da får du 200,- i avslag pr leir innenfor samme kalenderår. Medlemskap i leirklubben gir oss tilgang til økonomiske støttemidler slik at vi kan drive enda mer og bedre leir!

Leirklubben i Agder er for deg som reiser på leir blant annet på Eikely, Skogtun og Vigmostadhytta. Dette er en klubb som gir deg fordeler, og som gjør leirene våre bedre. Du kan melde deg inn i leirklubben når du melder deg på leir. Det vil si at du da betaler leirkontingent + medlemskontingent for leirklubben. Siden du får rabatt fra første leir vil denne leiren totalt sett bli 100 kroner billigere enn ordinær pris. Er du på flere leirer det samme året vil du få 200 kr i rabatt for hver leir.

Eksempel: En leir som koster 1100 kr ordinært vil koste 1000 kr for de som melder seg inn i leirklubben og 900 kr for de som allerede er medlemmer. Leirklubben får økonomisk støtte fra Frifond basert på antall medlemmer, så jo flere medlemmer vi har, jo mer støtte får vi.

Støtten bruker vi på å styrke leirarbeidet vårt. Dette gjør vi blant annet ved å kjøpe inn nytt utstyr til leirene og å lage materiell som faller medlemmene til gode.