Soul Children Leader Conference

Storsalen, Oslo, lørdag 26. oktober 2024

Vi har gleden av å invitere alle lokale Soul Children-ledere og andre barne- og ungdomskorledere til en egen Soul Children-lederkonferanse. 

Dette blir en dag med undervisning om de sosiale-, åndelige-, musikalske- og administrative områdene i Soul Children. I tillegg til at det blir god forkynnelse, lovsang, konsert og tid til erfaringsutveksling, samtaler og hygge.

Ønsket er å gi oppmuntring, utrusting og inspirasjon til videre lokalt arbeid, og vi håper dere har anledning til å komme med flere ledere fra hvert kor.