Se resultatet av Kompis-prosjektene i India

Arbeid ved steinknuserverkene er ofte det eneste alternativet lokalbefolkningen har. Foto: Kompis

Kompis er Actas fastgivertjeneste for barn og ungdom. Som Kompis er du med å gi barn og unge en lysere fremtid. Les mer om Kompis her.

Tidligere støttet Kompis arbeid for bedrede arbeidsrettigheter og styrking av lokalsamfunnene som på ulike områder påvirkes av steinknuserindustrien i Jharkhand, i India. Målet har vært å gjøre arbeidsforholdene for de som jobber i steinknuserverkene bedre, og samtidig skape alternative arbeidsplasser.

Prosjektene har også ønsket å bedre leveforholdene til familier i området og informere om rettighetene til den enkelte. I Dignis og Normisjons sluttrapport for 2017 ser vi klare resultater i arbeidet Kompis har støttet i India på flere områder:

Helse: 

 • 1864 av 4020 arbeidere ved steinknuseverkene har tilgang til og bruker sikkerhetsutstyr på jobb.
 • 75 av 612 steinknuseverk har installert vanningssystemer som gjør at steinstøvet forurenser jordbruk og lokalsamfunn mindre.
 • 172 arbeidere med lunge infeksjoner fra steinstøvet har fått behandling og blir friske.
 • 122 av 130 samfunn har fått tilgang på rent drikkevann.
 • 69% av mødre har tilgang på og benytter seg av sykehus eller helse senter ved fødsel, før var disse tallene svært lave.

Arbeidstrening og arbeidsrettigheter: 

 • 1631 kvinner og 699 menn har mottatt trening innen praktiske ferdigheter. 40% av disse har fått arbeid relevant for denne kunnskapen og økt familiens inntekt med 1/6.
 • Alle kvinnlige arbeidere ved steinknuseverket får nå samme lønn som menn.
 • Befolkningen har blitt informert om statlige matsikkerhets- og sosialprogram. Flere mottar nå støtten de har krav på fra staten.
 • 84 ulovlige minebedrifter i området er lagt ned.

Styrking av sivilsamfunnet:

 • 98 kvinner ble oppfordret til å stille til valg lokalt , 64 av disse ble valgt inn og er nå aktive medlemmer som bidrar i lokale avgjørelser. 5 menn er også valgt inn.
 • En lokal komité har forfulgt 32 saker knyttet til vold mot kvinner og ungdommer på arbeidsplassen.

«Utdanning er veien ut av fattigdom»

Selv om vi ser tydelige resultater etter 8 år med dette omfattende prosjektet, er det fortsatt mye arbeid og flere utfordringer som gjenstår i området. Steinknuseverkene har stor påvirkning på området, i form av lokal forurensning og utnytting av arbeidere. Derfor støtter Kompis nå Lahanti Institute of Multiple Skill! Ved å bidra til at flere kan få utdanning ved LIMS, og lære seg relevante yrkesferdigheter, gir vi unge flere muligheter enn arbeid ved steinknuseverkene. Utdanning er veien ut av fattigdom.

Saken ble opprinnelig publisert på blikompis.no av Cecilie Rikter-Svendsen

Bli Kompis du også, og vær med å gi utdanning til de som trenger det mest. Bli kompis nå!