1. Tro

1.1 Valg: Store valg

Her vil en videosekvens spilles av, settes på pause når det kommer spørsmål til samtale eller individuelle oppgaver.

(Spørsmål: Hva skal du etter videregående?) (Ca. 5 min) 

1.2 Hva er tro?

Her vil en videosekvens spilles av, settes på pause når det kommer spørsmål til samtale eller individuelle oppgaver.

(Spørsmål: Hva er tro? Hva er religiøs tro? Hva har du tillit til, og hvorfor?) (Ca. 10 min) 

1.3 Tro og viten

Her vil en videosekvens spilles av, settes på pause når det kommer spørsmål til samtale eller individuelle oppgaver.

(Spørsmål: Hva må vi tro for å vite? Hva er forholdet mellom tro og viten? (Ca. 10 min) 

1.4 Hva er tvil?

Her vil en videosekvens spilles av, settes på pause når det kommer spørsmål til samtale eller individuelle oppgaver.

(Spørsmål: Hva tviler du på? Er tvilen din et problem i relasjonen din til Gud? Snakker du med noen om det du tviler på?) (Ca. 10 min) 

1.5 Hva med kristen tro?

Her vil en videosekvens spilles av, settes på pause når det kommer spørsmål til samtale eller individuelle oppgaver.

(Spørsmål: Hva er kristen tro? Kan du forklare det på under ett minutt? Det skal du få sjansen til nå. Bruk 10 minutter på å skrive ned noen punkter om hva kristen tro er. NB! Maks 100 ord. Deretter avslutter vi denne samlingen med at du samtaler med sidemannen om det.) (Ca. 20 min)