Suburban er Actas danse- og breakearbeid.  Vi tror at Gud har skapt oss med gaver og talenter, og at de kan brukes til å ære Ham. Vi ønsker å heve nivået blant kristne dansere i Norge.

Gjennom vårt danse- og breakarbeid søker vi å skape arenaer hvor barn og unge opplever å bli sett, møter gode forbilder, får utvikle sine talenter og får en nærere relasjon med Jesus!

Se nedenfor hvilke tilbud Suburban har.