PÅMELDING: LEDERNETTVERK BERGEN

Ledernettverk 23/24 - BERGEN

Denne påmeldingen gjelder for deg som vil være med på Ledernettverk i Bergen!
  • Dette innhenter vi for å få økonomisk støtte. Vi får mer støtte dersom det er deltakere fra flere ulike fylker.
  • Ranger disse punktene fra 1-5, hvor 1 er viktigst og 5 er minst viktig: Middag, Lovsang, Undervisning, Det sosiale, Medvandring