Medarbeiderforeningen (NOR-MAF)

Normisjons medarbeiderforening

NOR-MAF er en forening for alle ansatte i Normisjon (inkl. Acta, Normisjons leirsteder og Normisjons bibel- og misjonsskoler).

NOR-MAF arbeider for alle ansattes interesser gjennom lønnsforhandlinger, drøftinger på organisasjonsplan og deltakelse i endringsprosesser

– og for sine medlemmers interesser i saker på personnivå (f.eks. ved endring av stilling, nedbemanning, konflikter, spørsmål om arbeidsrett…).

NOR-MAF tilbyr også andre fordeler til sine medlemmer.

Les mer om medarbeiderforeningen her.

Meld deg inn i medarbeiderforeningen her.