Medvandrer-ressurser

På denne siden finner du ressurser som kan brukes 100 % vederlagsfritt i forbindelse med medvandring. Les mer om hva medvandring er her.

Hva er medvandring?

Bli medvandrer

Acta ønsker å skape kultur for ærlig disippelliv. Derfor ønsker vi at alle våre ledere, på alle nivåer, skal ha en medvandrer eller en medvandrergruppe.

Les mer

Read article "Bli medvandrer"

Samtalemanualer

Samtalemanualene er et strukturelt verktøy til hjelp i samtaler. De skal på en enkel og god måte ta medvandreren igjennom det å ha en medvandrersamtale én til én eller i en gruppe. Manualene inneholder blant annet en generell framdriftsplan for samtalen og korte tips og ideer til innfallsvinkler og verktøy som fungerer godt i slike samtaler.

Medvandrerkontrakt

Vi har laget en medvandrerkontrakt som vi ønsker at alle medvandrere i Acta skal bruke. Dette for å gi gode og ryddige rammer for samtalene. Både den som er medvandrer og den som har en medvandrer skal skrive under på kontrakten.

Evalueringsark

Evalueringsarket er til bruk etter tre-fire samtaler. Målet er at begge (eller alle) som er involvert i medvandrersamtalene skal få sette ord på hvordan de fungerer slik at man kan justere på ting dersom det er behov for det.

Temaark

Temaverktøy med innspill til samtaler
Temaark kan være til hjelp dersom du gjerne vil ha noe som gir retning eller et tema for den samtalen som du skal være med på. Temaarkene tar for seg viktige temaer knyttet til tro og liv på en enkel og konkret måte. Det er ikke slik at alle medvandrere må bruke et temaark. Temaarkene er laget til bruk i de medvandrerrelasjonene hvor de involverte føler at temaarkene er et godt utgangspunkt for samtale. Det vil kontinuerlig komme nye temaark på denne siden.