Grunnmur

Visjon

Visjonen er det vi drømmer om og ønsker å nå. Den angir retning for hele Acta. Dette er det vi jobber for at skal skje:

Grensesprengende fellesskap der barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus.

Fellesskapene er grunnenheten i Acta. Med fellesskap forstår vi alt fra små grupper for barn og unge som samles ukentlig i private hjem, bedehus og menighetslokaler, til leirer og store festivaler. I alt dette er vårt overordnede mål at vi sammen skal søke, ære og tilbe Jesus og finne ut hva han kan bety for livet vårt. Han har sprengt grensene inn i vår verden.

Som enkeltmennesker og fellesskap søker vi et driv mot å prøve nye ting og nå ut til nye mennesker. Å være grensesprengende innebærer en uro og bevegelse mot noe annet enn der vi er i dag. Med grensesprengende mener vi også at vi vil krysse landegrenser med verdens beste budskap.

Verdier

En verdi er det som er grunnleggende verdifullt for oss. Det som er umistelig, grunnmuren for alt vi er og gjør og som alt annet skal prøves på:

  • Elsket
  • Sendt

Elsket betyr at vi først og viktigst av alt er elsket av Gud og kalt til å bringe Guds kjærlighet videre til alle mennesker. Guds kjærlighet kjenner vi fordi vi kjenner Jesus. Vi vil følge ham. Vi tror at han er veien til Gud og menneskenes eneste håp. I Bibelen og gjennom bønn blir vi kjent med og erfarer Guds kjærlighet til oss og menneskene rundt oss.

Denne kjærligheten og dette budskapet er vi sendt med. Å være sendt er en fundamental verdi i identiteten vår som kristne. Jesus sier at slik som Faderen har sendt ham, sender han oss. Han ble sendt som en tjener, slik vil også vi la oss utfordre til å være i bevegelse som tjenere for Guds kjærlighet.