Politiattest

Normisjon og Acta har gjort vedtak om å innhente politiattest av alle ansatte og frivillige medarbeidere over 17 år. Dette gjelder de frivillige som har et arbeid som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige, eller mennesker med utviklingshemming.

Mann signerer dokument

Hva er politiattest?

Politiattest er et virkemiddel som stadig flere samfunnsaktører har innført for aktivt å begrense muligheten for seksuelle krenkelser. Normisjon og Acta har i tråd med Norges Idrettsforbund, andre kristne organisasjoner og Den norske kirke vedtatt å innføre politiattest både for ansatte og frivillige. Dette er gjort med hjemmel i Politiregisterforskriften § 34-1. Ved å innføre en enhetlig praksis i hele organisasjonen får alle barn og unge lik beskyttelse, samtidig som det å bli avkrevd en slik politiattest ikke vil innebære mistenkeliggjøring eller stigmatisering av den enkelte. Politiattesten, som nå også omtales som barneomsorgsattest, inneholder opplysninger om hvorvidt en person er siktet/tiltalt eller tidligere er ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven som omhandler seksualforbrytelser. I tillegg opplyses det blant annet om volds- og narkotikalovbrudd. For en fullstendig oversikt over hvilken informasjon som fremkommer på politiattesten, se her.

Normisjon/Acta har ikke anledning til å be personer om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.

Fra 1. juli 2014 kan de frivillige organisasjonene ikke lenger bruke skjemaene for søknad om politiattest som tidligere er brukt. Det anbefales at elektronisk søknad benyttes og nedenfor vil dere finne linker til bekreftelsesbrev, søkerside, taushetsplikerklæring, logg og diverse veiledninger.

Til den som skal søke om politiattest

Du må selv søke om politiattest på www.politi.no. Der må du også laste opp en bekreftelse på formål på hvorfor du trenger politiattest. Denne bekreftelsen kan du laste ned her og du selv fyller inn ditt navn og fødselsnummer.  Når du søker velger du «Frivillige organisasjoner» både som Kategori og Formål. Du vil motta politiattesten i din digitale postkasse eller i vanlig post normalt i løpet av to til fire uker. Du må da ta den med til den ansvarlige i lokallaget eller i organisasjonen og vise den frem. Hvis det er vanskelig å vise den fysisk kan den videresendes direkte i digipost til den som skal se den.

Til den som er ansvarlig for innhenting av politiattest fra frivillige eller ansatte

Taushetserklæring – lastes ned og signeres av den som skal være ansvarlig for politiattester i lokallaget/organisasjonen.

Logg for føring av etterspurte og fremviste attester – forslag til oversikt som brukes til loggføring.

Rutine for lokallag

 1. Oppnevne en hovedansvarlig (over 18 år) for å håndtere ordningen, samt en varaperson for denne. Disse signerer en taushetserklæring. I lagets protokoll bekreftes det at de ansvarlige er gjort kjent med sin rolle og at taushetsplikterklæring er signert. Hvis det er flere lag knyttet til samme lokasjon kan samarbeid vurderes, men det må føres logg for lagene individuelt. Dersom laget har to eller færre ledere over 18 år må politiattest fremvises til regionens Acta-leder.
 2. Fastsette hvilke oppgaver/verv og hvilke personer som er omfattet av ordningen og skriftlig be om politi-attest av disse. Dette loggføres i egen liste.
 3. Informere om hvor søknaden kan registrere og gi tilgang til et bekreftelsesbrev.
 4. Søkeren fyller selv ut søknaden og fyller navn og fullt fødselsnummer (11 siffer) inn i bekreftelsesbrev og sender dette via web.
 5. Søkeren framviser politiattesten til lokallagets ansvarlige så snart attest er tilgjengelig for søkeren.
 6. Lokalt ansvarlige loggfører at attesten er framvist og dato for framvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.
 7. Lokallaget plikter å ikke gi oppgaver som innebærer krav om attest til personer som ikke har framvist politiattest eller som har anmerkninger på attesten.
 8. Ta kontakt med Acta/Normisjon sentralt ved administrasjonsleder i Acta eller personalleder i Normisjon for råd og veiledning dersom noen ikke ønsker å fremvise politiattest eller fremviser en attest med merknad. Ta også kontakt dersom nye opplysninger for grunnlag til ny vurdering blir kjent.
 9. For mer informasjon om ordningen; følg link for utfyllende beskrivelse eller kontakt regionens Acta-kontor.
 10. Oversikt over fremviste attester skal rapporteres i lokallagets årsrapport.
 11. Logg oppdateres med nye ledere og etter hvert som ledere fyller 18 år.

Under kan du lese en utfyllende beskrivelse av politiattest-ordningen.

 

Har du spørsmål? Kontakt oss!

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller trenger du hjelp til noe?

Kontakt oss

Read article "Kontakt oss"